Vnosna polja (spremenljivke)

Uredite vsebino polja.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Uredi polja v kontekstnem meniju izbranega polja.


Vrsta

Pokaže vrsto izbranega polja.

Izberi

Našteje polja, na voljo za vrsto polja, izbrano v seznamu Vrsta. Če želite vstaviti polje, kliknite polje s seznama in nato še Vstavi.

Oblika

Če polje prikazuje datum, čas ali število, se Oblika uporablja za prilagajanje videza datuma, časa oz. števila. Pogosto uporabljene oblike so prikazane v oknu Oblika, sicer kliknite »Dodatne oblike« za določitev oblike po meri.

Nevidno

Skrije vsebino polja v dokumentu. Polje se vstavi kot majhen siv znak v dokumentu. Ta možnost je na voljo samo za vrste polj »Nastavi spremenljivko« in »Uporabniško polje«.

Vrednost

Vnesite vsebino, ki jo želite dodati uporabniško določenim poljem.

Uporabi

Doda uporabniško določeno polje na seznam Izberi.

Ikona Uporabi

Uporabi

Gumbi s puščicami

Uporabite gumbe za pomik na naslednje ali prejšnje istovrstno polje v dokumentu.

Uredi

Če je vidno, odpre pogovorno okno za urejanje vsebine polja. Pogovorno okno je odvisno od vrste polja.

Podprite nas!