Določanje pogojev

Pogoji so logični izrazi, ki jih lahko uporabite za nadzor prikaza polj in odsekov v dokumentu. Čeprav naslednje primere uporabljamo pri poljih, jih lahko uporabite tudi pri odsekih.

Pogoje lahko določite za naslednje vrste polj:

 1. Pogojno besedilo: prikaže besedilo A, če je pogoj izpolnjen, ali pa besedilo B, če pogoj ni izpolnjen.

 2. Skrito besedilo: skrije vsebino polja, če je pogoj izpolnjen.

 3. Skriti odstavek: skrije odstavek, če je pogoj izpolnjen.

 4. Poljubni zapis in naslednji zapis: nadzorujeta dostop do zapisov zbirke podatkov.

Najlažji način za določitev pogoja je, da vnesete logični izraz direktno v polje Pogoj in pri tem uporabite naslednje vrednosti:

TRUE

Pogoj je vedno izpolnjen. Lahko vnesete katerokoli vrednost, ki ni enaka 0, kot pogojno besedilo.

FALSE

Pogoj ni izpolnjen. Vedno lahko vnesete vrednost 0.


note

Če pustite polje Pogoj prazno, se pogoj razume kot neizpolnjen.


Ko določite pogoj, uporabite enake elemente za določitev formule, in sicer primerjalne operatorje, matematične in statistične funkcije, obliko številk, spremenljivke in konstante.

Uporabite lahko naslednje vrste spremenljivk, potem ko določite pogoj:

 1. Vnaprej določene LibreOffice spremenljivke, ki uporabljajo statistiko za lastnosti dokumenta

 2. Spremenljivke po meri, ki se jih ustvari s poljem »Nastavi spremenljivko«

 3. Spremenljivke, ki temeljijo na uporabniških podatkih

 4. Spremenljivke, ki temeljijo na vsebini polj zbirke podatkov

V pogojnem izrazu ne morete uporabiti notranjih spremenljivk, kot so: številke strani in poglavij v pogojnih izrazih.

Pogoji in spremenljivke

Naslednji primeri uporabljajo spremenljivko »x«:

x == 1 ali x EQ 1

Pogoj je izpolnjen, če je »x« enak 1.

x != 1 ali x NEQ 1

Pogoj je izpolnjen, če »x« ni enak 1.

sinx == 0

Pogoj je izpolnjen, če je »x« mnogokratnik števila pi.


Za uporabo primerjalnih operatorjev v nizih morajo le-ti biti označeni z dobesednim navedkom:

x == "ABC" ali x EQ "ABC"

Preveri, če spremenljivka »x« vsebuje (pravi) niz »ABC«, ali ne (napačen).

x == "" ali x EQ ""

ali

!x ali NOT x

Preveri, če spremenljivka »x« vsebuje prazen niz.


note

Primerjalni operator »enak« mora v pogoju imeti dva enačaja (==). Npr.: Če določite spremenljivko »x« z vrednostjo 1, lahko vnesete pogoj kot x==1.


Uporabniški podatki

Uporabniške podatke lahko vključite, ko definirate pogoje. Za spremembo uporabniških podatkov, izberite – LibreOffice – Uporabniški podatki. Uporabniški podatki se morajo vnesti v obliki nizov. Po uporabniških podatkih lahko sprašujete z »==« (EQ), »!=« (NEQ) ali »!« (NOT).

Naslednja tabela navaja uporabniško določene spremenljivke in njihove pomene:

Spremenljivka

Pomen

user_firstname

Ime

user_lastname

Priimek

user_initials

Začetnice

user_company

Podjetje

user_street

Ulica

user_country

Država

user_zipcode

Poštna številka

user_city

Mesto

user_title

Naslov

user_position

Položaj

user_tel_work

Tel. (služba)

user_tel_home

Tel. (doma)

user_fax

Številka faksa

user_email

E-poštni naslov

user_state

Država (ne v vseh LibreOffice različicah)


Primer: da skrijete odstavek, besedilo ali odsek pred uporabnikom z določenimi začetnicami, npr. »LM«, vnesite pogoj: začetnice=="LM".

Pogoji in polja zbirke podatkov

Določite lahko pogoje za dostop do zbirk podatkov ali polj zbirk podatkov. Npr. glede na pogoj lahko preverite vsebino polja zbirke podatkov ali pa uporabite polja zbirke podatkov v logičnih izrazih. Naslednja tabela prikazuje še nekaj primerov uporabe zbirk podatkov glede na pogoje:

Primer

Pomen

ZbirkaPodatkov.Tabela.Podjetje

ZbirkaPodatkov.Tabela.Podjetje NEQ ""

ZbirkaPodatkov.Tabela.Podjetje != ""

Pogoj je izpolnjen, če polje PODJETJE ni prazno. (V prvem primeru operator ni potreben.)

!ZbirkaPodatkov.Tabela.Podjetje

NOT ZbirkaPodatkov.Tabela.Podjetje

ZbirkaPodatkov.Tabela.Podjetje EQ ""

ZbirkaPodatkov.Tabela.Podjetje ==""

Vrne TRUE, če je polje PODJETJE prazno.

ZbirkaPodatkov.Tabela.Podjetje != "Lugos"

ZbirkaPodatkov.Tabela.Podjetje NEQ "Lugos"

Vrne TRUE, če trenutni vnos v polju PODJETJE ni »Lugos« (klicaj predstavlja logični NE).

ZbirkaPodatkov.Tabela.Ime AND ZbirkaPodatkov.Tabela.Priimek

Vrne TRUE, če zapis vsebuje ime in priimek.


note

Upoštevajte razliko med logičnim NE »!« in primerljivim operatorjem ni enako »!=« (NEQ).


Ko se sklicujete na polje zbirke podatkov v pogoju, uporabite obliko Databasename.Tablename.Fieldname. Če eno izmed imen vsebuje znak, ki je operator, kot npr.: znak minus (-), dajte ime v oglate oklepaje, npr.: Databasename.[Table-name].Fieldname. Znotraj imen polj ne uporabljajte presledkov.

Primer: Skrivanje praznega polja zbirke podatkov.

Mogoče boste želeli ustvariti pogoj, ki skrije prazno polje, npr. če je polje PODJETJE prazno za nekatere zapise podatkov.

Na seznamu izberite Skriti odstavek in vtipkajte naslednji pogoj: Adresar.Naslovi.Podjetje EQ ""

ali vnesite naslednje

NOT Adresar.Naslovi.Podjetje

Če je polje zbirke podatkov PODJETJE prazno, je pogoj izpolnjen in odstavek se skrije.

note

Če želite prikazati skrite odstavke na zaslonu, lahko izberete – LibreOffice Writer – Pogled in prekličite potrditev pod Skriti odstavki.


Primeri pogojev v poljih

Naslednji primeri uporabljajo polje Pogojno besedilo, čeprav se jih lahko uporabi kot katerokoli polje, ki je lahko vezano na pogoj. Skladnja, ki se jo uporablja za pogoje, je tudi uporabljena za polja Skrito besedilo, Skriti odstavek, Katerikoli zapis ali Naslednji zapis.

Za prikaz pogojnega besedila, ki temelji na številki strani:

 1. Izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja in nato kliknite zavihek Funkcije.

 2. Na seznamu Vrsta, kliknite »Pogojno besedilo«.

 3. V polje Pogoj, vnesite »stran == 1«.

 4. V polje Potem, vnesite »Tukaj je samo ena stran«.

 5. V polje Ali vnesite »Tukaj je več strani«.

 6. Kliknite Vstavi in nato še Zapri.

Za prikaz pogojnega besedila na uporabniško določeni spremenljivki

 1. Izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja in nato kliknite zavihek Spremenljivke.

 2. Na seznamu Vrsta kliknite »Nastavi spremenljivko«.

 3. V polje Ime vtipkajte »Profit«.

 4. V polje Vrednost vtipkajte »5000«.

 5. Kliknite Vstavi.

 6. Kliknite zavihek Funkcije in nato kliknite »Pogojno besedilo« na seznamu Vrsta.

 7. V polje Pogoj vtipkajte »Profit < 5000«.

 8. V polje Potem vtipkajte »Cilj ni izpolnjen«.

 9. V polje Ali vtipkajte »Cilj je izpolnjen«.

 10. Kliknite Vstavi.

Za urejanje spremenljivke »Profit« dvokliknite polje spremenljivke.

Za prikaz pogojnega besedila, ki temelji na vsebini polja zbirke podatkov:

Prvi del tega primera vstavi presledek med polji »Ime« in »Priimek« v dokumentu, drugi del pa vstavi besedilo glede na vsebino polja. Za ta primer je potrebno v LibreOffice prej registrirati vir podatkov adresarja.

 1. Izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja in nato kliknite zavihek Zbirka podatkov.

 2. Na seznamu Vrsta kliknite »Polja za spajanje dokumentov«.

 3. V polju Izbor zbirke podatkov dvokliknite adresar, nato »Ime« in kliknite Vstavi. Ponovite za »Priimek«.

 4. V dokumentu postavite kazalko med dve polji, pritisnite preslednico in se nato vrnite v pogovorno okno Polja:

 5. Kliknite zavihek Funkcije in nato še »Pogojno besedilo« na seznamu Vrsta.

 6. V polje Pogoj vnesite: »Addressbook.addresses.firstname«.

 7. V polje Potem vnesite presledek in pustite polje Ali prazno.

Zdaj lahko uporabite pogoj, da vstavite besedilo, ki temelji na vsebini polja Ime.

 1. V pogovornem oknu Polja kliknite zavihek Funkcije .

 2. V polju Vrsta kliknite »Pogojno besedilo«.

 3. V polje Pogoj vnesite: Addressbook.addresses.firstname == "Michael"

 4. V polje Potem vnesite »Dragi«.

 5. V polje Sicer vnesite »Živijo«.

 6. Kliknite Vstavi.

Podprite nas!