Posebne oznake

Ko shranite dokument, ki vsebuje polja kot dokument HTML, LibreOffice samodejno pretvori datum, čas in polja podatkov o dokumentu v posebne oznake HTML. Vsebina polj se vstavi med odpiralno in zapiralno značko pretvorjenega polja. Te posebne oznake HTML ne ustrezajo standardnim oznakam HTML.

Polja LibreOffice Writer so prepoznavna po oznaki in dokumentu HTML. Vrsta polja, oblika in ime posebnega polja so vključeni v odpiralno značko HTML. Oblika polja, ki jo prepozna filter HTML, je odvisna od vrste polja.

Datumska in časovna polja

Za polja »Datum« in »Čas« je parameter TYPE enak DATETIME. Oblika datuma ali časa je določena s parametrom SDNUM, npr: DD:MM:YY za datume ali pa HH:MM:SS za čas.

Pri fiksnih datumskih in časovnih poljih je datum oz. čas določen s parametrom SDVAL.

LibreOffice prepozna primere za posebne datumske in časovne oznake HTML kot polja, ki so prikazana v naslednji tabeli:

Polja

Oznaka LibreOffice

Datum je fiksen

17/02/98

Datum je spremenljiv

17/02/98

Čas je fiksen

10:10:36

Čas je spremenljiv

10:10:36


Polja podatkov o dokumentu

Za polja podatkov o dokumentu je parameter TYPE enak DOCINFO. Parameter SUBTYPE prikaže določeno vrsto polja, npr. za »Ustvarjena« polja podatkov o dokumentu, SUBTYPE=CREATE. Za datumska in časovna polja podatkov o dokumentu je parameter FORMAT enak DATE ali TIME, parameter SDNUM pa kaže na številko oblike, ki je uporabljena. Parameter SDFIXED kaže na to, če je vsebina polja podatkov o dokumentu fiksna ali ne.

Vsebina fiksnega datumskega ali časovnega polja je enake parametru SDVAL, drugače pa je vsebina enaka besedilu, ki se nahaja med oznakami SDFIELD HTML.

LibreOffice prepozna primere za posebne oznake HTML podatkov o dokumentu kot polja, ki so prikazana v naslednji tabeli:

Polja

Oznaka LibreOffice

Opis (fiksna vsebina)

Opis

Datum nastanka

1. četrtletje 98

Čas nastanka (fiksna vsebina)

15:58:35

Datum spremembe

Pon 23. feb, 98


Podprite nas!