Spremenljivke

Spremenljiva polja dovoljujejo dodajanje dinamične vsebine v dokument. Primer: za ponoven zagon oštevilčevanja strani lahko uporabite spremenljivko.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja, nato zavihek Spremenljivke


Vrsta

Izpiše seznam vrst polj, ki so na voljo.

Vrsta

Opis

Nastavi spremenljivko

Določi spremenljivko in njeno vrednost. Vrednost spremenljivke lahko spremenite s klikom pred polje spremenljivke, nato pa izberete Uredi – Polje.

Pokaži spremenljivko

Vstavi trenutno vrednost spremenljivke, ki jo kliknete na seznamu Izberi.

DDE-polje

V dokument vstavi DDE-povezavo, ki jo lahko posodabljate, kolikorkrat hočete pod določenim imenom.

Vstavi formulo

Vstavi fiksno številko ali rezultat formule.

Vnosno polje

Vstavi novo vrednost za spremenljivko ali uporabniško polje.

Vrednost spremenljivke v vnosnem polju je veljavna samo od tam, kjer je polje vstavljeno in naprej. Za spremembo vrednosti spremenljivke kasneje v dokumentu, vstavite še eno vnosno polje z enakim imenom, vendar z drugačno vrednostjo. Tako je vrednost uporabniškega polja globalno spremenjena.

Spremenljivke so prikazane v polju Izberi. Ko kliknete gumb Vstavi, se pojavi pogovorno okno Preglej polja, kamor lahko vnesete novo vrednost ali pa dodatna besedila kot pripombo.

Obseg števil

Vstavi samodejno oštevilčevanje za tabele, grafiko ali okvire.

Nastavi spremenljivko strani

V dokument vstavi sklicno točko, zatem pa se prične ponovno štetje strani. Izberite »vključi«, da vklopite sklicno točko, in »izključi«, da jo izklopite. Lahko vnesete tudi odmik, da se štetje strani prične z drugačno številko.

Pokaži spremenljivko strani

Prikaže številko strani iz referenčne točke »Nastavi spremenljivko strani« v tem polju.

Uporabniško polje

Vstavi skupno spremenljivko po meri. Lahko uporabite uporabniško polje, da določite spremenljivko za pogojno izjavo. Ko spremenite uporabniško polje, se vse pojavitve spremenljivke v dokumentu posodobijo.


Izberi

Našteje polja, na voljo za vrsto polja, izbrano v seznamu Vrsta. Če želite vstaviti polje, kliknite polje s seznama in nato še Vstavi.

tip

Če želite hitro vstaviti polje s seznama Izberi, pritisnite in dvokliknite polje.


Oblika

Če polje prikazuje datum, čas ali število, se Oblika uporablja za prilagajanje videza datuma, časa oz. števila. Pogosto uporabljene oblike so prikazane v oknu Oblika, sicer kliknite »Dodatne oblike« za določitev oblike po meri.

Ime

Vnesite ime uporabniško določenega polja, ki ga želite ustvariti. Ta možnost je na voljo za polja vrst »Nastavi spremenljivko«, »DDE-polje«, »Obseg števil« in »Uporabniško polje«.

warning

Uporabniško določena polja so na voljo samo v trenutnem dokumentu.


Vrednost

Vnesite vsebino, ki jo želite dodati uporabniško določenim poljem.

Na seznamu Oblika določite, ali se vrednost vstavi kot besedilo ali kot številka.

note

Naslednja polja se lahko vstavijo le, če je na seznamu Vrsta izbrana ustrezna vrsta polja.


V dokumentu HTML sta na voljo dve dodatni polji za vrsto polja »Nastavi spremenljivko«: HTML_VKLJUČENO in HTML_IZKLJUČENO. Besedilo, ki ga vnesete v polje Vrednost se pretvori v značko za odprtje HTML (<Value>) ali za (</Value>) zaprtje, ko je datoteka shranjena kot dokument HTML, odvisno pa je od možnosti, ki jo izberete.

DDE-stavek

Splošna skladnja za ukaz DDE je: »<Strežnik> <Tema> <Predmet>«, pri čemer je strežnik ime DDE za aplikacijo, ki vsebuje podatke. Tema se nanaša na mesto predmeta (običajno ime datoteke), Predmet pa predstavlja dejanski predmet.

Ta možnost je na voljo le, če je izbrana vrsta polja »DDE-polje«.

Formula

Ta možnost je na voljo, če je izbrana vrsta polja »Vstavi formulo«.

Sklic

Vnesite besedilo, za katerega želite, da se prikaže v polju. Če vstavljate polje ograde, vnesite besedilo, ki ga želite prikazati kot namig, ko kazalec miške miruje v polju.

Odmik

Vnesite vrednost odmika, ki ga želite uporabiti za polje številke strani, npr. »+1«.

Ta možnost je na voljo le, če je izbrana vrsta polja »Nastavi spremenljivko strani«.

Nevidno

Skrije vsebino polja v dokumentu. Polje se vstavi kot majhen siv znak v dokumentu. Ta možnost je na voljo samo za vrste polj »Nastavi spremenljivko« in »Uporabniško polje«.

S številko naslova

Uporabite to možnost, da prikažete številko naslova pred poljem »obseg števil«. Številka naslova izhaja iz naslova neposredno pred mestom polja.

Vse do ravni

Ob običajni rabi naslovov v dokumentu bo izbrana številka nakazovala, koliko ravni številk naslovov (začenši z ravnjo 1) bo prikazanih. Izbrana vrednost nakazuje največje število prikazanih ravni. Dejansko število ima lahko manj ravni. Primer: če je neposredno pred številko naslova 2.6 in je izbrano 4, bo prikazano le 2.6. Če je izbrano [Brez], ni prikazana nobena številka naslova.

note

Izbrana številka naslova za prikaz je prvi predhodni naslov, katerega raven orisa je enaka ali manjša od izbrane ravni orisa. Številka izhaja iz prvega predhodnega naslova z izbrano ravnjo orisa. Primer: izberite »2«, da uporabite številko naslova prvega naslova pred naslovom z ravnjo orisa 1 ali 2.


Ločilo

Določite znak, ki ga želite uporabiti kot ločilo med številko naslova in številko polja.

note

S številko naslova, Vse do ravni in Ločilo so na voljo le za vrsto polja »Obseg števil«.


Uporabi

Doda uporabniško določeno polje na seznam Izberi.

Ikona Uporabi

Uporabi

Izbriši

Iz seznama izbora odstrani uporabniško določeno polje. Odstranite lahko samo tista polja, ki niso uporabljena v trenutnem dokumentu. Če želite iz seznama odstraniti polje, ki je uporabljeno v trenutnem dokumentu, najprej izbrišete vse pojavitve polja v dokumentu, nato pa ga odstranite iz seznama.

Ikona

Izbriši

Podprite nas!