Podatki o dokumentu

Polja podatkov o dokumentu vsebujejo podatke o lastnostih dokumenta, kot npr. datum, ko je bil dokument ustvarjen. Za ogled lastnosti dokumenta izberite Datoteka – Lastnosti.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja, nato zavihek Podatki o dokumentu


note

Ko izvažate in uvažate dokumente HTML, ki vsebujejo polja Podatki o dokumentu, se uporabijo posebne oblike LibreOffice.


Vrsta

Izpiše seznam vrst polj, ki so na voljo.

Vrsta

Pomen

Komentarji

Vstavi komentarje, kot so vneseni pod zavihkom Opis v pogovornem oknu Datoteka – Lastnosti.

Ustvarjeno

Vstavi ime avtorja, datum ali čas, ko je bil dokument ustvarjen.

Po meri

Vstavi vsebino iz polj lastnosti, ki se nahajajo pod zavihkom Lastnosti po meri v pogovornem oknu Datoteka – Lastnosti (prikazano le, če so dodane lastnosti po meri).

Ključne besede

Vstavi ključne besede, kot so vnesene pod zavihkom Opis v pogovornem oknu Datoteka – Lastnosti.

Nazadnje natisnjeno

Vstavi ime avtorja ter datum in čas, ko je bil dokument nazadnje natisnjen.

Spremenjeno

Vstavi ime avtorja in datum oz. čas zadnje shranitve.

Številka popravka

Vstavi številko različice trenutnega dokumenta.

Zadeva

Vstavi zadevo, kot je vnesena pod zavihkom Opis v pogovornem oknu Datoteka – Lastnosti.

Naslov

Vstavi naslov, kot je vnesen pod zavihkom Opis v pogovornem oknu Datoteka – Lastnosti.

Skupen čas urejanja

Vstavi količino časa, porabljenega za urejanje dokumenta.


note

Naslednja polja se lahko vstavijo le, če je na seznamu Vrsta izbrana ustrezna vrsta polja.


Izberi

Izpiše seznam informacij, ki jih lahko vstavite za izbrano vrsto polja.

note

V vrste polj »Ustvarjeno«, »Spremenjeno« in »Zadnjič natisnjeno« lahko vključite avtorja, datum in čas ustrezne operacije.


Oblika

Če polje prikazuje datum, čas ali število, se Oblika uporablja za prilagajanje videza datuma, časa oz. števila. Pogosto uporabljene oblike so prikazane v oknu Oblika, sicer kliknite »Dodatne oblike« za določitev oblike po meri.

Ko kliknete »Dodatne oblike«, se odpre pogovorno okno Oblika številk, kjer lahko določite obliko po meri.

Fiksna vsebina

Polje vstavi kot nespremenljivo vsebino, to pomeni, da polja ni mogoče posodobiti.

note

Polja s fiksno vsebino so ovrednotena, ko ustvarite nov dokument iz predloge, ki vsebuje tako polje. Primer: datumsko polje s fiksno vsebino vstavi tisti datum, ko je bil dokument ustvarjen iz predloge.


Podprite nas!