Funkcije

Glede na vrsto polja, ki ga izberete, lahko dodelite pogoje določenim funkcijam. Primer: lahko določite polje, ki izvaja makro, ko kliknete polje v dokumentu, ali izpolnjen pogoj, ki skrije polje. Lahko določite tudi polja ograd, ki v vaš dokument, ko je to potrebno, vstavljajo grafiko, tabele, okvirje in druge predmete.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja, nato zavihek Funkcije


Vrsta

Izpiše seznam vrst polj, ki so na voljo.

Vrsta

Pomen

Pogojno besedilo

Besedilo se vstavi, če je določen pogoj izpolnjen. Primer: vnesite »sun eq 1« v polje Pogoj in nato besedilo, ki ga želite vnesti, ko je spremenljivka »sun« enaka »1« v polju Potem. Če želite, lahko vnesete besedilo, ki ga hočete prikazati, ko pogoj ni izpolnjen v poljuDrugače. Za določitev spremenljivke »sun«, kliknite zavihek Spremenljivke, izberite »Nastavi spremenljivko«, v polje Ime vnesite »sun«, vrednost pa v polje Vrednost.

Vhodni seznam

Vstavi polje z besedilom, ki prikaže en element iz seznama. Lahko dodajate, urejate in brišete elemente ter spreminjate njihov vrstni red na seznamu. V dokumentu kliknite polje Vnosno polje ali pa pritisnite tipke +dvigalka+F9 za prikaz pogovornega okna Izberi element.

Vnosno polje

Vstavi polje z besedilom, ki ga lahko odprete tako, da v dokumentu kliknete nanj. Potem lahko spreminjate prikazano besedilo.

Izvedi makro

Vstavi polje z besedilom, ki zažene makro, ko kliknete polje v dokumentu. Za dodelitev makra polju, kliknite gumb Makro.

Ograda

V dokument vstavi polje ograde, npr. za grafiko. Ko kliknete to polje v dokumentu, morate vstaviti element, ki manjka.

Skrito besedilo

Vstavi skrito polje z besedilom, ko je določen pogoj izpolnjen. Za uporabo te možnosti izberite LibreOffice Writer – Pogled in prekličite potrditev pod Skrito besedilo.

Skriti odstavek

Odstavek skrije, ko je izpolnjen določen pogoj. Za uporabo te možnosti izberite LibreOffice Writer – Pogled in prekličite potrditev pod Skriti odstavki.

Združi znake

Združi največ 6 znakov tako, da se obnašajo kot en sam znak. Ta možnost je na voljo, če obstaja podpora za azijske pisave.


note

Naslednja polja se lahko vstavijo le, če je na seznamu Vrsta izbrana ustrezna vrsta polja.


Oblika

Za polja funkcij se polje oblike uporablja samo za polja vrste ograde. Tukaj oblika določuje predmet, za katerim je ograda.

Pogoj

Tukaj vnesite pogoj za polja, vezana na pogoj.

Potem, Sicer

Vnesite besedilo za prikaz, ko je pogoj izpolnjen, v polje Potem in besedilo za prikaz, ko pogoj ni izpolnjen, v polje Drugače.

Polja zbirke podatkov lahko vstavite tudi v polji Potem in Drugače tako, da uporabite obliko »databasename.tablename.fieldname«.

note

Če ime tabele ali polja ne obstaja v zbirki podatkov, potem se ne vstavi ničesar.


note

Če vključite citate v »databasename.tablename.fieldname«, bo izraz vstavljen kot besedilo.


Sklic

Vnesite besedilo, za katerega želite, da se prikaže v polju. Če vstavljate polje ograde, vnesite besedilo, ki ga želite prikazati kot namig, ko kazalec miške miruje v polju.

Oblika

Izberite makro, ki ga želite zagnati, ko kliknete v polje.

Ime makra

Prikaže ime izbranega makra.

Ograda

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati v polju ograde.

Skrito besedilo

Vnesite besedilo, ki ga želite skriti, če je pogoj izpolnjen.

Znaki

Vnesite znake, ki jih želite združiti. Združite lahko največ 6 znakov. Ta možnost je na voljo za vrsto polja Združi znake.

Vrednost

Vnesite vrednost za izbrano polje.

Makro

Odpre Izbirnik makrov, kjer lahko izberete makro, ki se bo zagnal, ko boste kliknili izbrano polje v dokumentu. Ta gumb je na voljo samo za polje funkcije »Izvedi makro«.

Naslednji kontrolniki se prikažejo za polja Vhodnega seznama:

Element

Vstavite nov element.

Dodaj

Na seznam doda Element.

Elementi na seznamu

Našteje elemente. Prvega prikaže v dokumentu.

Odstrani

Izbrani element odstrani iz seznama.

Premakni navzgor

V seznamu premakne izbrani element navzgor.

Premakni navzdol

Premakne izbrani element po seznamu navzdol.

Ime

Vnesite edinstveno ime za Vhodni seznam.

Izberi element

To pogovorno okno se prikaže, ko v dokumentu kliknete na poljeVhodni seznam.

Izberite element, ki ga želite prikazati v dokumentu, in nato kliknite V redu.

Uredi

Prikaže pogovorno okno Uredi Polja: Funkcije, kjer lahko urejate Vhodni seznam.

Naslednji

Zapre trenutni Vhodni seznam in prikaže naslednjega, če je na voljo. Ta gumb vidite, ko s kombinacijo tipk +dvigalka+F9 odprete pogovorno okno Izberi element.

Podprite nas!