Navzkrižni sklic

Tukaj vstavljate sklice oz. sklicna polja v trenutni dokument. Sklici so sklicna polja znotraj istega dokumenta ali znotraj poddokumentov glavnega dokumenta.

Prednost vnosa navzkrižnega sklicevanja kot polja je, da ni potrebno ročno urejati sklicev vsakič, ko spremenite dokument. Polja samo posodobite s tipko F9, tako se bodo posodobili tudi sklici v dokumentu.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja, nato zavihek Navzkrižni sklici.

Izberite Vstavi – Navzkrižno sklicevanje.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Vstavi – Navzkrižno sklicevanje.

Izberite Sklici – Navzkrižno sklicevanje.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Navzkrižni sklic

Vstavi navzkrižni sklic

Na tipkovnici:

+ F2


Vstavljanje navzkrižnega sklicevanja

Vrsta

Našteje vrste polj, ki so na voljo. Če želite dodati polje v dokument, kliknite vrsto polja, nato polje s seznama Izberi, nato kliknite Vstavi. Na voljo so naslednja polja:

Vrsta

Pomen

Nastavi sklic

Izberite cilj za referenčno polje. Pod Ime vnesite ime za sklic. Ko sklic vstavljate, se bo ime pokazalo kot identifikacija v seznamskem polju Izbor.

V dokumentu HTML bo na tak način vneseno referenčno polje prezrto. Za cilj v dokumentu HTML morate vstaviti zaznamek.

Vstavi sklic

Vstavljanje sklica na drugo mesto v dokumentu. Ustrezen položaj besedila mora biti najprej določen v »Nastavi sklic«. Drugače pa vstavljanje sklica z izbiro imena polja v oknu Izbor ni možno.

V glavnih dokumentih se lahko sklicujete iz enega poddokumenta na drugega. Vedeti morate, da se ime sklica ne bo pokazalo v polju izbora in mora biti vneseno »ročno«.

V dokumentu HTML bo na tak način vneseno sklicno polje prezrto. Za sklicna polja HTML moratevstaviti hiperpovezavo.

Naslovi

Izbirno polje pokaže seznam vseh naslovov v zaporedju njihove pojavitve v dokumentu.

Oštevilčeni odstavki

Izbirno polje pokaže seznam vseh oštevilčenih odstavkov v zaporedju njihove pojavitve v dokumentu. Seznam vključuje:

  • odstavke s slogom odstavka, ki mu je določen način oštevilčevanja v pogovornem oknu Orodja > Oštevilčevanje naslovov;

  • odstavke oštevilčenega seznama, oblikovani z orodno vrstico Oblikovanje ali pogovornim oknom Oznake in oštevilčevanje;

  • odstavke, oblikovane z oštevilčenim slogom seznama;

  • odstavke, oblikovane s slogom odstavka s slogom oštevilčenega seznama, uveljavljenega na zavihku Oris in seznam.

Zaznamki

Potem ko v dokument vstavite zaznamek z Vstavi – Zaznamek, vnos v zaznamek pod zavihkom Sklici postane uporaben. Zaznamki se uporabljajo za označitev določenih odlomkov besedila v dokumentu. V besedilnem dokumentu lahko uporabljate zaznamke za skakanje iz enega odlomka dokumenta v drugega.

V dokumentu HTML ti zaznamki postanejo sidra <A name>, ki določijo cilj hiperpovezav.

Sprotne opombe

Če vaš dokument vsebuje sprotno opombo, lahko izberete vnos Sprotne opombe. Sklic na sprotno opombo vrne številko sprotne opombe.

(Vstavljeni predmeti z napisi)

Na predmete z napisi lahko nastavite sklice. Če npr. vstavite sliko, jo kliknite z desno tipko miške in izberite Napis. Odtlej se predmet pojavi na seznamu kot oštevilčena »Ilustracija«.


tip

Sklici so polja. Sklic odstranite tako, da izbrišete polje. Če za sklic nastavite daljše besedilo in ga ne želite ponovno vnesti potem, ko sklic izbrišete, izberite besedilo in ga skopirajte v odložišče. Nato ga lahko na isto mesto ponovno vstavite kot »neoblikovano besedilo« s pomočjo ukaza Uredi – Posebno lepljenje.


Izbor

Izpiše polja, na voljo za vrsto polja, ki je določena v seznamu Vrsta. Če želite vstaviti polje, kliknite polje, izberite obliko v seznamu »Sklic z« in nato kliknite Vstavi.

tip

Če želite hitro vstaviti polje s seznama, pritisnite in dvokliknite polje.


Sklic z

Izberite obliko, ki jo želite uporabiti za izbrano sklicno polje. Na voljo so naslednje oblike:

Oblika

Pomen

Številka strani (brez sloga)

Vstavi številko strani, ki vsebuje cilj sklica.

Poglavje

Vstavi številko naslova ali številko seznama cilja sklica.

Referenčno besedilo

Vstavi popolno ciljno besedilo sklica. Pri sprotnih opombah vstavi številko sprotne opombe. Pri naslovih vstavi polni napis (kategorija, številka in besedilo).

Zgoraj/spodaj

Vstavi »nad« ali »pod«, odvisno od mesta referenčnega cilja glede na položaj referenčnega polja.

Številka strani (s slogom)

Vstavi številko strani, ki vsebuje cilj sklica ter z obliko, določeno v slogu strani.

Številka

Vstavi številko naslova ali oštevilčenega odstavka, vključno z višjimi ravnmi, odvisno od konteksta. Za več podrobnosti si oglejte opombo pod to tabelo.

Številka (brez konteksta)

Vstavi le številko naslova ali oštevilčenega odstavka.

Številka (polni kontekst)

Vstavi številko naslova ali oštevilčenega odstavka, vključno z vsemi višjimi ravnmi.

Kategorija in številka

Vstavi kategorijo napisa in številko napisa (ali ime in vrednost spremenljivke obsega števil). Vsakršno besedilo med kategorijo in številko (ali med imenom in vrednostjo spremenljivke) bo tudi vstavljeno.

Ta možnost je na voljo za vse spremenljivke obsegov številk, vključno s številkami napisov.

Besedilo napisa

Vstavi celotno besedilo, ki sledi kategoriji napisa in številki napisa do konca odstavka.

Ta možnost je na voljo za vse spremenljivke obsegov številk, vključno s številkami napisov.

Številka

Vstavi številko naslova (ali vrednost obsega številk).

Ta možnost je na voljo za vse spremenljivke obsegov številk, vključno s številkami napisov.


note

Pri oblikah »Poglavje«, »Številka«, »Številka (brez konteksta)« in »Številka (polni kontekst)« je število prikazanih podravni za izbrano obliko odvisno od nastavitve Pokaži podravni za ustrezne ravni orisa pod Orodja – Oštevilčevanje naslovov.


Ime

Vnesite ime uporabniško določenega polja, ki ga želite ustvariti. Za nastavitev cilja kliknite »Nastavi sklic« v seznamu Vrsta, v polje vnesite ime in nato kliknite Vstavi. Za sklicevanje na ime cilja kliknite ime cilja v seznamu Izbor.

V glavnem dokumentu se cilji, ki so v različnih poddokumentih, ne prikažejo na seznamu Izbor. Če želite v cilj vstaviti sklic, morate vnesti pot in ime v polje Ime.

Vrednost

Vnesite vsebino, ki jo želite dodati uporabniško določenim poljem.

Če v dokumentu izberete besedilo in zatem vstavite sklic, bo izbrano besedilo postalo vsebina polja, ki ga vstavite.

Podprite nas!