Dokument

Polja se uporabljajo za vstavljanje podatkov o trenutnem dokumentu, npr. ime datoteke, predloga, statistika, uporabniški podatki, datum in čas.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja, nato zavihek Dokument.


Če želite v dokument vstaviti polje, najprej izberite polje Vrsta, nato kliknite na seznam Izberi, da izberete, kateri podatek želite vstaviti, nato kliknite Vstavi.

Vrsta

Izpiše seznam vrst polj, ki so na voljo.

Izberi

Izpiše seznam informacij, ki jih lahko vstavite za izbrano vrsto polja.

Vrste polj in izbirni seznami na voljo

Vrsta

Izbirni seznam

Avtor

Ime ali začetnice trenutnega uporabnika (kot so vnesene v LibreOffice – Uporabniški podatki).

Datum

Vstavi trenutni datum. Lahko ga vstavite kot nespremenljivo polje, Datum (fiksen), ali kot dinamično polje, Datum, ki se samodejno posodablja. Za ročno posodabljanje polja Datum pritisnite tipko F9.

Ime datoteke

Vstavi ime datoteke in/ali pot do mape trenutnega dokumenta, tako kot tudi ime datoteke brez pripone.

Naslov

Pokaže številko naslova in/ali vsebino naslova v naslovu, ki se nahaja neposredno pred vstavljenim poljem.

Stran

Vstavi številko trenutne, prejšnje ali naslednje strani.

Podpis odstavka

Vstavi metapodatkovno polje z digitalnim podpisom za odstavek. Za podpisovanje odstavkov potrebujete digitalno potrdilo.

Pošiljatelj

Vstavi polja, ki vsebujejo uporabniške podatke. Lahko jih spreminjate, če izberete LibreOffice – Uporabniški podatki.

Statistika

Vstavi statistiko dokumenta, kot je število strani in besed, v obliki polja. Če si želite ogledati statistiko dokumenta, izberite Datoteka – Lastnosti in nato kliknite zavihek Statistika.

Predloge

Vstavi ime datoteke, pot, pot in ime datoteke ali ime datoteke brez pripone trenutne predloge. Vstavite lahko tudi Ime Predloge in kategorijo trenutne predloge.

Čas

Vstavi trenutni čas. Vstavite ga lahko kot fiksno polje – Čas (fiksen) – , ki se ne spreminja, ali kot polje – Čas – , ki se samodejno posodablja. Za ročno posodabljanje polja Čas pritisnite F9.


tip

Če želite hitro vstaviti polje s seznama Izberi, dvokliknite želeno polje.


Oblika

Če polje prikazuje datum, čas ali število, se Oblika uporablja za prilagajanje videza datuma, časa oz. števila. Pogosto uporabljene oblike so prikazane v oknu Oblika, sicer kliknite »Dodatne oblike« za določitev oblike po meri.

Ko kliknete »Dodatne oblike«, se odpre pogovorno okno Oblika številk, kjer lahko določite obliko po meri.

Za vrsto Naslov izberite obliko Številka naslova za prikaz številke naslovov z ločilom, določenim v Orodja – Oštevilčevanje naslovov.

Izberite Številka naslova brez ločila, da številko naslova prikažete brez ločila.

Če izbrani naslov ni oštevilčen, potem polje ostane prazno.

note

Za uvoz in izvoz datumskih in časovnih polj HTML se uporabljajo posebne oblike LibreOffice.


Fiksna vsebina

Polje vstavi kot nespremenljivo vsebino, to pomeni, da polja ni mogoče posodobiti.

Vse do ravni

Uporabite to možnost skupaj z vrsto Naslov za določitev, kateri naslov naj bo prikazan. Prikazani naslov je prvi pred poljem, katerega raven orisa je enaka ali manjša od navedene vrednosti.

Odmik

Vnesite vrednost odmika, ki ga želite uporabiti za polje številke strani, npr. »+1«.

Za Odmik z vrednostjo 1 bo polje prikazalo številko, ki je za ena večja od trenutne številke strani, vendar samo v primeru, če stran s tako številko obstaja. Na zadnji strani dokumenta bo to polje prazno.

tip

Če želite spremeniti dejansko številko strani in ne prikazane številke, ne uporabite vrednosti Odmik. Za spremembo številk strani preberite vodnik Številke strani.


Odmik v dnevih/minutah

Vnesite odmik, ki ga želite uporabiti za datumsko in časovno polje.

Podprite nas!