Možnosti

Številko poglavja doda k oznaki napisa. Za uporabo te možnosti morate slogu odstavka najprej dodelitiraven orisain nato slog uporabite za naslove poglavij v dokumentu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Napis – Možnosti

Odprite kontekstni meni – izberite Napis – Možnosti


Oštevilčevanje po poglavjih

Ko dodate številke poglavij k oznakam napisov, se oštevilčevanje napisov ponovno nastavi, ko najde naslov poglavja. Primer: če je zadnja številka v poglavju 1 »Poglavje 1.12«, bi bila prva številka v naslednjem poglavju »Poglavje 2.1«.

Raven

Izberite številko ravni orisa iz začetka hierarhije poglavja, da se vključijo v oznako napisa.

Ločilo

Vnesite znak, ki ga želite vstaviti med številko poglavja in številko naslova.

Kategorija in oblika okvirov

Znakovni slog

Določa slog znakov.

Uporabi obrobe in senčenje

Uporabi obrobe in senčenje predmeta za okvir naslova.

Dodajanje številk poglavij k napisom

Uporaba napisov

Oštevilčevanje poglavij

Podprite nas!