Možnosti (napisa)

Prilagodite videz napisa. Izberete lahko k številki napisa dodano številko naslova, dodate znakovni slog kategoriji in številki napisa ter izberete zaporedje kategorije napisa in številke napisa.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Napis – Možnosti

Odprite kontekstni meni – izberite Napis – Možnosti.


Kategorija in številka napisa

Zaporedje napisa

Izberite razvrščanje kategorije napisa in oštevilčevanja napisa.

Znakovni slog

Določa slog znakov kategorije napisa in številke napisa.

Oblika okvira

Uporabi obrobe in senčenje

Uporabi obrobe in senčenje predmeta za okvir naslova.

Številka naslova pred številko napisa

Če so omogočene številke naslovov, uporabite to možnost, da številki napisa kot predpono dodate številko naslova. Izberite Orodja – Oštevilčevanje naslovov, da omogočite oštevilčevanje naslovov.

Vse do ravni

Za običajno rabo naslovov izbrana številka določa, koliko ravni številk naslovov je prikazanih (s pričetkom na ravni 1). Če izberete [Brez], ne bo prikazana številka nobenega naslova.

note

Izbrana številka naslova za prikaz je prvi predhodni naslov, katerega raven orisa je enaka ali manjša od izbrane ravni orisa. Številka izhaja iz prvega predhodnega naslova z izbrano ravnjo orisa. Primer: izberite »2«, da uporabite številko naslova prvega naslova pred naslovom z ravnjo orisa 1 ali 2.


Ločilo

Vnesite znak, ki ga želite prikazati med številko naslova in številko napisa.

note

Spremembe v poljih Vse do ravni in Ločilo se uveljavijo tudi v vseh obstoječih napisih.


Podprite nas!