Napis

Oštevilčen napis doda izbrani sliki, tabeli, okviru, besedilnemu okviru ali risanemu predmetu. Ta ukaz lahko prikličete s klikom elementa, kateremu želite dodati napis, z desno tipko miške.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Vstavi – Napis.

Iz kontekstnega menija:

Izberite Vstavi napis.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Slika – Napis.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Vstavi napis

Vstavi napis


Napis

Vnesite besedilo, za katerega želite, da se pojavi za kategorijo napisa in številko napisa.

Lastnosti

Nastavite možnosti napisov za trenutni izbor.

Kategorija

Izberite kategorijo napisa ali pa vnesite ime, da ustvarite novo kategorijo. Besedilo kategorije se pokaže pred ali za številko napisa, odvisno od nastavitve Zaporedje napisa pod Možnosti. Napisi iz sleherne vnaprej določene kategorije napisov se oblikuje v skladu z istoimenskim slogom odstavka. Primer: napisi s kategorijo napisov »Ilustracija« so oblikovani s slogom odstavka »Ilustracija«.

Oštevilčevanje

Izberite vrsto oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti za napis. Izbor se uveljavi tudi v vseh predhodnih naslovih iz kategorije.

Za številko

Vnesite neobvezne besedilne znake, ki se pojavijo med oštevilčenjem in kategorijo. Dejavno je le, če je izbrano Najprej zap. številka pod Zaporedje napisa v Možnostih.

Pred napisom

Vnesite izbirne besedilne znake, ki se pojavijo med kategorijo in številko napisa, vendar pred vsebino napisa. Ti znaki se ne vstavijo, če besedilo napisa ni podano.

Položaj

Napis doda nad ali pod izbranim elementom. Ta možnost je na voljo samo za nekatere predmete.

Možnosti

Odpre pogovorno okno Možnosti, kjer lahko prilagodite videz napisa. Izberete lahko k številki napisa dodano številko naslova, dodate znakovni slog kategoriji in številki napisa ter izberete zaporedje kategorije napisa in številke napisa.

Samopoimenovanje

Odpre pogovorno okno Samopoimenovanje. Gre za isto pogovorno okno kot tisto, do katerega dostopate prek Orodja – LibreOffice Writer – Samopoimenovanje v pogovornem oknu Možnosti. Spremembe v tem pogovornem oknu ne vplivajo na vstavljeni napis za trenutni izbor.

Podprite nas!