Sprotna/končna opomba

Vstavi sprotno ali končno opombo v dokument. Sidro opombe je vstavljeno na trenutni položaj kazalke. Izberete lahko med samodejnim oštevilčevanjem ali simbolom po meri.

Sledeče velja tako za sprotne kot za končne opombe.

Sprotne opombe so vstavljene na konec strani, končne opombe pa na konec dokumenta.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Vstavi – Sprotna in končna opomba – Sprotna oz. končna opomba

Iz kontekstnega menija:

Izberite Sprotna/Končna opomba (pri/na vstavljeni sprotni/končni opombi).

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Sklic – Sprotna opomba.

Izberite Sklic – Končna opomba.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Neposredno vstavi sprotno opombo

Neposredno vstavi sprotno opombo

Ikona Neposredno vstavi končno opombo

Neposredno vstavi končno opombo


Oštevilčevanje

Izberite vrsto oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti za sprotne ali končne opombe.

Samodejno

Samodejno dodeli zaporedno številko opombi, ki jo vstavite. Za spremembo nastavitev samodejnega oštevilčevanja izberite Orodja – Sprotne in končne opombe.

Znak

Izberite to možnost, da določite znak ali simbol za trenutno sprotno opombo. To je lahko črka, številka ali poseben znak.

Izberi

Vstavi poseben znak kot sidro sprotne ali končne opombe.

Vrsta

Izberite, ali boste vstavili sprotno ali končno opombo. Oštevilčevanje končnih opomb je drugačno od oštevilčevanja sprotnih opomb.

Sprotna opomba

Vstavi sidro sprotne opombe, kjer se v dokumentu trenutno nahaja kazalka, in na dno strani doda sprotno opombo.

Končna opomba

Vstavi sidro končne opombe, kjer se v dokumentu trenutno nahaja kazalka, in na konec dokumenta doda končno opombo.

Podprite nas!