Odsek

Določi lastnosti izbranega odseka.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Odsek, nato zavihek Odsek ali izberite Oblika – Odseki.


Nov odsek

Vtipkajte ime za nov odsek. LibreOffice samodejno privzeto dodeli ime »OdsekX« novim odsekom, kjer je X zaporedna številka.

Povezava

Povezava

Vstavi vsebino dokumenta ali odseka iz drugega dokumenta v trenutnem odseku.

DDE

Ustvari povezavoDDE. Izberite potrditveno polje in nato vnesite ukaz DDE, ki ga želite uporabiti. Možnost DDE je na voljo samo, če odkljukate Povezavo.

Splošna skladnja za ukaz DDE je: »<Strežnik> <Tema> <Predmet>«, pri čemer je strežnik ime DDE za aplikacijo, ki vsebuje podatke. Tema se nanaša na mesto predmeta (običajno ime datoteke), Predmet pa predstavlja dejanski predmet.

Primer: če želite vstaviti odsek z imenom »Odsek1« iz besedilnega dokumenta LibreOffice abc.sxw kot povezavo DDE, uporabite naslednji ukaz: »soffice x:\abc.sxw Odsek1«. Če želite vstaviti vsebino prve celice iz preglednice Microsoft Excel, imenovane »abc.xls«, uporabite ukaz: »excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1«. Elemente, ki jih želite vstaviti kot povezavo DDE, lahko tudi kopirate in nato izberete Uredi – Posebno lepljenje. DDE-ukaz za povezavo lahko pogledate, če izberete vsebino in nato še Uredi – Polja.

Ime datoteke

Vnesite pot in ime datoteke za datoteko, ki jo želite vstaviti, ali pa kliknite gumb Prebrskaj, da najdete datoteko.

Prebrskaj

Poiščite datoteko, ki jo želite vstaviti kot povezavo, in nato kliknite Vstavi.

Odsek

Izberite odsek v dokumentu, ki ga želite vstaviti kot povezavo.

Povezave morate posodobiti, ko odprete dokument, ki vsebuje odseke s povezavami.

Zaščita pred pisanjem

Zaščiti

Prepreči urejanje izbranega odseka.

Z geslom

Izbran odsek je zaščiten z geslom. Geslo mora imeti najmanj 5 znakov.

Geslo

Odpre pogovorno okno, kjer lahko spremenite trenutno geslo.

Skrij

Skrij

Izbran odsek skrije in prepreči, da bi se natisnil. Komponente skritih odsekov se v Krmarju obarvajo sivo. Ko kazalec miške remaknete preko skrite komponente v Krmarju, se prikaže namig Pomoči »skrit«.

Ikona opombe

Odseka ne morete shraniti, če je to edina vsebina na strani ali v glavi, nogi, sprotnih opombah, okviru ali celici tabele.


S pogojem

Vnesite pogoj, ki mora biti izpolnjen, da se odsek skrije. Pogoj je logični izraz, npr. »NAGOVOR EQ G.«. Primer: če uporabite spajanje dokumentov za tipska pisma, da določite polje zbirke podatkov, ki se imenuje »Pozdrav« in vsebuje »G.«, »Ga.« ali »Gospod ali Gospa«, lahko določite, da se odsek natisne samo v primeru nagovora z »G.«.

Še en primer bi bil, da ustvarite spremenljivko polja »x« in njeno vrednost nastavite na 1. Nato določite pogoj, ki temelji na tej spremenljivki za skrivanje odseka, kot npr.: »x je enak 1«. Če želite prikazati odsek, nastavite vrednost spremenljivke »x« na »0«.

Lastnosti

To območje pogovornega okna vidite, ko je trenutni dokument XForms.

Za urejanje v dokumentu, ki je samo za branje

Izberite možnost, da dovolite urejanje vsebine odseka, tudi če je dokument odprt v načinu samo za branje.

Podprite nas!