Vstavi ročni prelom

Vstavi ročni prelom vrstice, stolpca ali strani na trenutnem položaju kazalke.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Dodatni prelomi – Ročni prelom.


Vrsta

Izberite vrsto preloma, ki ga želite vstaviti.

Prelom vrstice

Konča trenutno vrstico in premakne besedilo desno od kazalke v naslednjo vrstico, ne da bi ustvaril novega odstavka.

Mesto ponovnega začetka določa, kje naj se po prelomu vrstice začne naslednja vrstica.

V nadaljevanju sledijo možne vrednosti.

Izvorna postavitev besedila:

Izvorna postavitev besedila

Vrednost

Oblikovalna oznaka

Pomen

[brez]

Prelom vrstice: brez

Nadaljuje takoj za trenutno vrstico.

Primer preloma vrstice: brez (privzeto)

Naslednja cela vrstica

Prelom vrstice: naslednja polna vrstica

Nadaljuje v naslednji celi vrstici, ki sledi pod vsemi sidranimi predmeti, ki sekajo trenutno vrstico.

Primer preloma vrstice: naslednja polna vrstica

Levo

Prelom vrstice: levo

Nadaljuje v naslednji vrstici, ki ni prekrita na levi strani.

Primer preloma vrstice: levo

Desno

Prelom vrstice: desno

Nadaljuje v naslednji vrstici, ki ni prekrita na desni strani.

Primer preloma vrstice: desno


Privzeta vrednost za prelom vrstice je: brez.

tip

Privzeti prelom vrstice lahko vstavite tudi s pritiskom tipk dvigalka+vnašalka.


Prelom stolpca

Vstavi ročni prelom stolpca (v večkratnih postavitvah stolpcev) in premakne besedilo desno od kazalke na začetek naslednjega stolpca. Ročni prelom stolpca je označen kot nenatisljiv rob na vrhu novega stolpca.

tip

Prelom stolpca vnesete s pritiskom kombinacije tipk +dvigalka+vnašalka.


Prelom strani

Vstavi ročni prelom strani in premakne besedilo desno od kazalke na začetek naslednje strani. Vstavljen prelom strani je označen kot nenatisljiv rob na vrhu nove strani.

tip

Prelom strani lahko vstavite tudi s pritiskom tipk +vnašalka. Če pa želite naslednji strani dodeliti drugačen slog strani, morate uporabiti menijski ukaz, da ročno vstavite prelom strani.


Slog strani

Izberite slog strani za stran, ki sledi ročnemu prelomu strani.

tip

Za preklop med ležečo in pokončno postavitvijo izberite Privzeti slog strani, da uveljavite pokončno postavitev, oz. slog Ležeče, da uveljavite ležečo postavitev.


Spremeni številko strani

Številko strani, ki jo določite, dodeli tisti strani, ki sledi za ročnim prelomom strani. Ta možnost je na voljo, če strani, ki sledi za ročnim prelomom, dodelite drugačen slog strani.

Številka strani

Vnesite novo številko strani za stran, ki sledi ročnemu prelomu strani.

note

Za prikaz ročnih prelomov izberite Pogled – Nenatisljivi znaki.


Podprite nas!