Oblikovalne oznake

V besedilu prikaže nenatisljive znake v besedilu, npr. znake za odstavke, prelome vrstic, tabulatorska mesta in presledke.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Pogled – Oblikovalne oznake.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Osnovno – Vključi/izključi prikaz oblikovalnih oznak.

Izberite Pogled – Oblikovalne oznake.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Oblikovalne oznake

Oblikovalne oznake

Na tipkovnici:

+ F10


Ko izbrišete znak za odstavek, spojeni odstavek prevzame obliko odstavka, v katerem se nahaja kazalka.

Če želite določiti, katere oblikovalne oznake se pokažejo, izberite LibreOffice Writer – Pripomočki za oblikovanje in nato izberite želene možnosti v območju Prikaži oblikovanje.

Podprite nas!