Krmarjenje

Če kliknete to ikono v Krmarju ali v spodnjem desnem oknu dokumenta, se bo prikazala orodna vrstica, ki omogoča izbiranje med obstoječimi cilji v dokumentu. Lahko uporabite ikone s puščicami za postavitev kazalke v dokumentu na prejšnji ali naslednji cilj.

Kliknite na zgornji gumb, da se pomaknete na prejšnjo stran ali predmet.

Kliknite spodnji gumb, da se pomaknete na naslednjo stran ali predmet.

Dokler ne izberete nekega drugega vnosa, privzeti gumbi s puščicami skačejo na prejšnjo ali naslednjo stran v dokumentu. Gumbi s puščicami so črne barve, če brskate po straneh, ali pa modre, če skačete na druge predmete.

Vnosi v veliki meri ustrezajo tistim, ki so v izbirnem polju Krmar. Lahko izberete tudi druga mesta, kamor bi radi skočili. Za primer vzemimo opomnike, ki jih lahko nastavite v Krmarju z ikono Nastavi opomnik. Predmet lahko izberete iz naslednjih možnosti, ki so v orodni vrstici Krmarjenje: tabela, okvir, grafika, predmet OLE, stran, naslovi, opomnik, risani predmet, kontrolnik, odsek, zaznamek, izbor, sprotna opomba, opomba, vnos v kazalo, formula tabele, napačna formula tabele.

Po opomnikih krmarite v zaporedju, kot so določeni.

Za formule tabel velja, da lahko skačete na vse formule tabel, ki se nahajajo znotraj vašega dokumenta, ali pa samo na napačne. Pri napačnih formulah tabel lahko skačete samo na tiste, ki so napačne. Program preskoči formule z napakami (tiste, ki se sklicujejo na napačne formule).

Delo z orodno vrstico Krmarjenja

Orodno vrstico Krmarjenje odprete s klikom njene leve vrhnje ikone, ki je na vrhu prikaznega področja Krmarja. Orodno vrstico lahko premaknete tako, da jo povlečete na primerno mesto na zaslonu.

Kliknite ikono za vrsto predmetov, ki jih želite prebrskati. Nato kliknite enega izmed gumbov s puščico »Prejšnji predmet« ali »Naslednji predmet«. Imeni gumbov navajata vrsto predmeta, ki ste ga izbrali. Kazalka kaže na katerikoli predmet, ki ste ga izbrali.

Ikona namiga

LibreOffice lahko prilagodite svojim zahtevam za krmarjenje po dokumentu. Preprosto izberite Orodja – Prilagodi. Različne tabele za prilagajanje menijev, vnosa prek tipkovnice ali orodnih vrstic vsebujejo več funkcij za krmarjenje po dokumentu v področju »Krmari«. Na tak način lahko npr. v dokumentu enostavno skočite na zaznamke s funkcijami »Na naslednji/prejšnji zaznamek«.


Ponovi iskanje

Z ikono Ponovi iskanje, ki je v orodni vrstici Krmarjenja, lahko ponovite iskanje s pogovornim oknom Išči in zamenjaj tako, da kliknete na ikono. Modra gumba s puščico na navpičnem drsnem traku opravljata funkcije Nadaljuj iskanje naprej in Nadaljuj iskanje nazaj. Če kliknete na eno izmed puščic, se bo iskanje nadaljevalo za besedo, vneseno v pogovornem oknu Išči in zamenjaj.

Podprite nas!