Krmar

Prikaže ali skrije okno Krmarja, kjer lahko skačete na različna mesta v vašem dokumentu. Krmar je na voljo tudi v stranski vrstici. Krmarja lahko uporabite tudi za vstavljanje elementov iz trenutnega dokumenta ali drugih odprtih dokumentov in za organizacijo glavnih dokumentov. Za urejanje predmeta v Krmarju z desnim gumbom kliknite na element in nato izberite ukaz iz kontekstnega menija. Če želite, lahko Krmarja zasidrate na rob svoje delovne površine.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Krmar.

V orodni vrstici Standardno kliknite

Ikona

Krmar vključen/izključen


Če želite odpreti Krmarja, izberite Pogled – Krmar (F5). Če želite prestaviti okno Krmarja, povlecite njegovo naslovno vrstico. Krmarja zasidrate tako, da povlečete naslovno vrstico na levi, desni oz. spodnji rob delovne površine. Odsidrate ga s pritisnjeno in dvojnim klikom v sivem območju Krmarja.

Za ogled elementov v kategoriji kliknite plus (+) zraven kategorije v Krmarju . Za prikaz številk elementov v kategoriji premaknite miškin kazalec preko kategorije v Krmarju. Za skok na element v dokumentu dvojno kliknite na element iz Krmarja.

Če želite skočiti na naslednji ali prejšnji element v dokumentu, uporabite polje Krmari po , kjer izberete predmetno kategorijo, nato kliknite puščico navzgor ali navzdol.

Krmari po

Uporabite izbirno polje, v katerem izberite vrsto elementov, po katerih želite krmariti z uporabo gumbov Prejšnji in Naslednji.

Prejšnji

Skoči na prejšnji element v dokumentu, kot to določa nastavitev Krmari po.

Ikona Prejšnji predmet

Prejšnji element

Naslednji

Skoči na prejšnji element v dokumentu, kot to določa nastavitev Krmari po.

Ikona naslednji predmet

Naslednji element

Številka strani

Vnesite številko strani, na katero želite skočiti, in zatem pritisnite vnašalko. Za krmarjenje uporabite vrtilne gumbe.

Pogled vsebine

Preklaplja med prikazi vseh kategorij v Krmarju in izbranimi kategorijami.

Kontekstni meniji vsebujejo izbrane ukaze, ki so navedeni na teh straneh pomoči. Ukazi v kontekstnih menijih se, kot pove že njihovo ime, spreminjajo glede na kategorijo izbranega elementa.

Ikona Preklopi pogled vsebine

Preklopi pogled vsebine

Ikona

Kategorija

Kontekstni meni

Ikona Naslovi

Naslovi

Strni vse/Razpostri vse, Pošlji oris na odložišče, Strnjevanje orisa, Sledenje orisa, Raven orisa

Elementi naslovov

Strni/Razpostri vse, Pojdi na, Izberi, Izbriši, Povišaj poglavje, Ponižaj poglavje, Povišaj raven, Ponižaj raven, Vidnost orisa vsebine, Sledenje orisa, Raven orisa

Ikona Tabele

Tabele

Elementi tabel

Pojdi na, Izberi, Uredi, Izbriši, Preimenuj

Ikona Okviri

Okviri

Ikona Slike

Slike

Ikona Predmeti OLE

Predmeti OLE

Ikona Zaznamki

Zaznamki

Elementi okvirov, slik, predmetov OLE, zaznamkov

Pojdi na, Uredi, Izbriši, Preimenuj

Ikona Odseki

Odseki

Elementi odsekov

Pojdi na, Izberi, Uredi, Preimenuj

Ikona Hiperpovezave

Hiperpovezave

Elementi hiperpovezav

Pojdi na, Uredi, Izbriši, Preimenuj

Ikona Sklici

Sklici

Ikona Kazala

Kazala

Elementi sklicev in kazal

Pojdi na

Ikona Komentarji

Komentarji

Pokaži vse, Skrij vse, Izbriši vse

Elementi komentarjev

Pojdi na, Uredi, Izbriši

Ikona Risani predmeti

Risani predmeti

Elementi risanih predmetov

Pojdi na, Izbriši, Preimenuj

Vse

Vlečni način, Prikaz


note

V Krmarju se skriti odsek dokumenta obarva sivo in prikaže besedilo kot »skrito«, ko se s kazalcem miške postavite nanj. Enako velja za vsebine slogov strani glave in noge, ki niso uporabljene v dokumentu, ter skrite vsebine v tabelah, okvirih, grafiki, predmetih OLE in kazalih.


Preklopi pogled matrice

Preklopi med matričnim in navadnim pogledom, če je glavni dokument odprt.

Ikona Preklopi pogled matrice

Preklopi pogled matrice

Glava

Kazalko premakne v glavo ali pa iz glave v področje besedila dokumenta.

Ikona Glava

Glava

Noga

Kazalko premakne v nogo ali pa iz noge na področje besedila dokumenta.

Ikona Noga

Noga

Sidro <-> besedilo

Skače med besedilom sprotnih opomb in sidrom sprotnih opomb.

Ikona Sidro <-> besedilo

Sidro <-> besedilo

Nastavi opomnik

Kliknite tukaj, da nastavite opomnik na trenutnem položaju kazalke. Določite lahko največ pet opomnikov. Za skok nanj kliknite ikono Krmarjenje, v oknu Krmarjenje kliknite Opomnik in nato še gumb Prejšnji ali Naslednji.

Ikona Nastavi opomnik

Nastavi opomnik

note

Po opomnikih krmarite v zaporedju, kot so določeni. Opomniki se ne shranijo, ko zaprete dokument.


Raven orisa

Ikona Raven orisa

Raven orisa

Kliknite to ikono in nato izberite številko naslova ravni orisov, ki jih želite prikazati v oknu Krmarja. Ta ukaz lahko prikličete tako, da z desnim gumbom kliknete na naslov v oknu Krmarja.

1-10

Kliknite 1 za prikaz glavnih naslovov (naslovov poglavij) v oknu Krmarja in 10 za prikaz vseh naslovov.

Seznamsko polje

Prikaže ali skrije seznam Krmarja.

Ikona Seznamsko polje vključeno/izključeno

Seznamsko polje vključeno/izključeno

Povišaj raven

Za en nivo poveča orisni nivo izbranega naslova in naslove, ki se pojavijo pod tem naslovom. Za samo povečanje orisnega nivoja izbranega naslova, držite pritisnjeno in kliknite na to ikono.

Ikona Povišaj raven

Povišaj raven

Ponižaj raven

Za eno raven zmanjša orisno raven izbranega naslova in naslove, ki se pojavijo pod tem naslovom. Za samo zmanjšanje orisne ravni izbranega naslova, držite pritisnjeno in kliknite to ikono.

Ikona Ponižaj raven

Ponižaj raven

Povišaj poglavje

V Krmarju in v dokumentu premakne izbrani naslov in besedilo pod naslovom za eno raven višje. Če želite premakniti samo izbrani naslov in ne besedila, povezanega z njim, držite pritisnjeno in nato kliknite to ikono.

Ikona Povišaj poglavje

Povišaj poglavje

Ponižaj poglavje

V Krmarju in v dokumentu premakne izbrani naslov in besedilo pod naslovom za eno raven nižje. Če želite premakniti samo izbrani naslov in ne besedila, povezanega z njim, držite pritisnjeno in nato kliknite to ikono.

Ikona Ponižaj poglavje

Znižaj poglavje

tip

Za hitro preureditev naslovov in z njimi povezana besedila iz seznama izberite kategorijo »Naslovi« in nato kliknite ikono Pogled vsebine. Sedaj lahko uporabite način povleci in spusti za preureditev vsebin.


Vlečni način

Nastavi možnost povleci in spusti za vstavljanje elementov iz Krmarja v dokument, npr. kot hiperpovezavo. Kliknite ikono in izberite možnost, ki jo želite uporabiti.

Ikona Vlečni način

Vlečni način

Vstavi kot hiperpovezavo

Ustvari hiperpovezavo, ko povlečete in spustite element v trenutni dokument. Kliknite na hiperpovezavo v dokumentu, da skočite na predmet, na katerega hiperpovezava kaže.

Vstavi kot povezavo

Izbrani element, ki ste ga povlekli in spustili v trenutni dokument, vstavi kot povezavo. Besedilo se vstavi kot zaščiten odsek. Vsebine povezave se samodejno posodabljajo takrat, ko se spremeni vir. Za ročno posodabljanje povezav v dokumentu izberite Orodja – Posodobi – Povezave. Povezav ne morete ustvariti za grafiko, predmete OLE, sklice in kazala.

Vstavi kot kopijo

Kopijo izbranega elementa vstavi tam, kjer ste povlekli in spustili v trenutni dokument. Ne morete povleči in spustiti kopij grafike, predmetov OLE, sklicev in kazal.

Odprti dokumenti

Navede imena vseh odprtih dokumentov z besedilom. Za pogled vsebine dokumenta v oknu Krmarja izberite ime dokumenta iz seznama. Trenutni dokument, ki je prikazan v Krmarju, je označen z besedo »aktivno«, ki je navedena takoj za imenom v seznamu.

Z desnim gumbom lahko kliknete na element v Krmarju, izberete Prikaz in nato kliknete na dokument, ki ga želite pogledati.

Sledenje orisu

Določite način Krmarja za sledenje orisu. To velja le za vnose orisa pod Naslovi v okviru Pogled vsebine v Krmarju. Za ogled, omogočanje ali spreminjanje načina desno kliknite način, desno kliknite Naslovi ali element pod Naslovi in izberite Sledenje orisu. Izbrani način se uveljavi po celotnem dokumentu.

V načinih Privzeto in Pozornost Krmar samodejno izbere najbližji naslov pred trenutnim položajem kazalke v dokumentu.

V načinu Privzeto se prikaz vnosov orisa v Krmarju nikoli ne spremeni, le vnos orisa je izbran.

V načinu Pozornost Krmar prikaže le naslove za izbrano raven orisa, relativno na naslednjo višjo raven orisa. Primer: če je izbran naslov 2. ravni, so prikazani vsi naslovi 2. ravni pod istim naslovom 1. ravni, medtem ko so vsi naslovi od 3. do 10. ravni (pod istim naslovom 1. ravni) strnjeni. Drugi naslovi, ki niso pod istim naslovom 1. ravni, so prav tako strnjeni.

Izberite Izključeno, da onemogočite sledenje orisu.

Podprite nas!