Krmar

Pokaže oz. skrije okno Krmarja, s katerim lahko hitro skočite na različne dele svojega dokumenta.

Uporabite Krmarja za vstavljanje predmetov iz trenutnega dokumenta ali drugih odprtih dokumentov ter za organiziranje glavnih dokumentov.

Če želite urediti element v Krmarju, z desno tipko miške kliknite element in nato izberite ukaz v kontekstnem meniju.

Krmarja lahko zasidrate na rob svoje delovne površine.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Pogled – Krmar.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Krmar vključen/izključen

Krmar vključen/izključen

Na tipkovnici:

F5


Če želite prestaviti okno Krmarja, povlecite njegovo naslovno vrstico.

Krmarja zasidrate tako, da povlečete naslovno vrstico na levi, desni oz. spodnji rob delovne površine. Odsidrate ga s pritisnjeno in dvojnim klikom v sivo območje Krmarja.

Za ogled elementov v kategoriji kliknite ikono razpiranja (+) zraven kategorije v Krmarju. Kliknite razprto kategorijo, da jo strnete.

Če si želite ogledati število elementov v posamezni kategoriji, postavite kazalec miške nad kategorijo v Navigatorju.

Če želite skočiti na element v dokumentu, ga dvakrat kliknite v Krmarju.

Če želite skočiti na naslednji ali prejšnji element v dokumentu, uporabite polje Krmari po , kjer izberete predmetno kategorijo, nato kliknite puščico navzgor ali navzdol.

Krmar prikaže tisto, kar ustreza mestu urejanja v pogledu krmarja. To so lahko glede na različne kategorije naslovi, tabele, hiperpovezave itn. Če je pritisnjen gumb »Pogled krmarjenja po vsebini« in so izbrani naslovi, se v Krmarju prikaže in poudari naslov, ki pripada trenutnemu položaju urejanja. Če so izbrane tabele, je prikazana povezana tabela itn. Če se element nahaja v strnjeni plasti, se plasti nad njim samodejno razširijo in ostanejo razširjene.

Elementi dokumenta so poudarjeni tako, da se njihova barva na prikazani strani obrne, ko se v Krmarju pomaknete na njihovo ime vnosa. To omogoča, da usmerite pozornost na element, nad katerim lebdite v Krmarju.

Krmari po

Uporabite izbirno polje, v katerem izberite vrsto elementov, po katerih želite krmariti z uporabo gumbov Prejšnji in Naslednji.

Prejšnji

Skoči na prejšnji element v dokumentu. Za določitev vrste elementa, na katerega želite skočiti, kliknite seznam Krmari po in zatem predmetno kategorijo – npr. »Slike«.

Ikona Prejšnji predmet

Prejšnji element

Naslednji

Skoči na prejšnji element v dokumentu. Za določitev vrste elementa, na katerega želite skočiti, kliknite seznam Krmari po in zatem predmetno kategorijo – npr. »Slike«.

Ikona naslednji predmet

Naslednji element

Številka strani

Vnesite številko strani, na katero želite skočiti, in zatem pritisnite vnašalko. Za krmarjenje uporabite vrtilne gumbe.

Pogled krmarjenja po vsebini

Preklaplja med prikazi vseh kategorij v Krmarju in izbranimi kategorijami.

Ikona Preklopi pogled krmarjenja po vsebini

Preklopi pogled krmarjenja po vsebini

Kontekstni meniji vsebujejo izbrane ukaze, ki so navedeni na teh straneh pomoči. Ukazi v kontekstnih menijih se, kot pove že njihovo ime, spreminjajo glede na kategorijo izbranega elementa.

note

V Krmarju se skriti odsek dokumenta obarva sivo in prikaže besedilo kot »skrito«, ko se s kazalcem miške postavite nanj. Enako velja za vsebine slogov strani glave in noge, ki niso uporabljene v dokumentu, ter skrite vsebine v tabelah, okvirih, grafiki, predmetih OLE in kazalih.


Preklopi pogled matrice

Preklopi med matričnim in navadnim pogledom, če je glavni dokument odprt.

Ikona Preklopi pogled matrice

Preklopi pogled matrice

Glava

Kazalko premakne v glavo ali pa iz glave v področje besedila dokumenta.

Ikona Glava

Glava

Noga

Kazalko premakne v nogo ali pa iz noge na področje besedila dokumenta.

Ikona Noga

Noga

Sidro <-> besedilo

Skače med besedilom sprotnih opomb in sidrom sprotnih opomb.

Ikona Sidro <-> besedilo

Sidro <-> besedilo

Nastavi opomnik

Kliknite tukaj, da nastavite opomnik na trenutnem položaju kazalke. Določite lahko največ pet opomnikov. Za skok nanj kliknite ikono Krmarjenje, v oknu Krmarjenje kliknite Opomnik in nato še gumb Prejšnji ali Naslednji.

Ikona Nastavi opomnik

Nastavi opomnik

note

Po opomnikih krmarite v zaporedju, kot so določeni. Opomniki se ne shranijo, ko zaprete dokument.


Pokaži do ravni orisa

Kliknite to ikono na vrhu Krmarja ali z desno tipko miške kliknite naslov v oknu Krmarja, nato izberite število ravni orisa, ki jih želite prikazati v odseku Naslovi v oknu Krmarja.

Primer: izberite 1 za prikaz glavnih naslovov z ravnjo orisa 1. Izberite 3 za prikaz naslovov do ravni orisa 3; izberite 10 za prikaz vseh naslovov.

Ikona Pokaži do ravni orisa

Pokaži do ravni orisa

Seznamsko polje

Prikaže ali skrije seznam Krmarja.

Ikona Seznamsko polje vključeno/izključeno

Seznamsko polje vključeno/izključeno

Povišaj raven orisa

Za en nivo poveča orisni nivo izbranega naslova in naslove, ki se pojavijo pod tem naslovom. Za samo povečanje orisnega nivoja izbranega naslova, držite pritisnjeno in kliknite na to ikono.

Ikona Povišaj raven orisa

Povišaj raven orisa

Ponižaj raven orisa

Za eno raven zmanjša orisno raven izbranega naslova in naslove, ki se pojavijo pod tem naslovom. Za samo zmanjšanje orisne ravni izbranega naslova, držite pritisnjeno in kliknite to ikono.

Ikona Ponižaj raven orisa

Ponižaj raven orisa

Premakni naslov navzgor

V Krmarju in v dokumentu premakne izbrani naslov in besedilo pod naslovom za eno raven višje. Če želite premakniti samo izbrani naslov in ne besedila, povezanega z njim, držite pritisnjeno in nato kliknite to ikono.

Ikona Premakni naslov navzgor

Premakni naslov navzgor

Premakni naslov navzdol

V Krmarju in v dokumentu premakne izbrani naslov in besedilo pod naslovom za eno raven nižje. Če želite premakniti samo izbrani naslov in ne besedila, povezanega z njim, držite pritisnjeno in nato kliknite to ikono.

Ikona Premakni naslov navzdol

Premakni naslov navzdol

tip

Za hitro preureditev naslovov in z njimi povezana besedila iz seznama izberite kategorijo »Naslovi« in nato kliknite ikono Pogled vsebine. Sedaj lahko uporabite način povleci in spusti za preureditev vsebin.


Vlečni način

Nastavi možnost povleci in spusti za vstavljanje elementov iz Krmarja v dokument, npr. kot hiperpovezavo. Kliknite ikono in izberite možnost, ki jo želite uporabiti.

Ikona Vlečni način

Vlečni način

Vstavi kot hiperpovezavo

Ustvari hiperpovezavo, ko povlečete in spustite element v trenutni dokument. Kliknite na hiperpovezavo v dokumentu, da skočite na predmet, na katerega hiperpovezava kaže.

Vstavi kot povezavo

Izbrani element, ki ste ga povlekli in spustili v trenutni dokument, vstavi kot povezavo. Besedilo se vstavi kot zaščiten odsek. Vsebine povezave se samodejno posodabljajo takrat, ko se spremeni vir. Za ročno posodabljanje povezav v dokumentu izberite Orodja – Posodobi – Povezave. Povezav ne morete ustvariti za grafiko, predmete OLE, sklice in kazala.

Vstavi kot kopijo

Kopijo izbranega elementa vstavi tam, kjer ste povlekli in spustili v trenutni dokument. Ne morete povleči in spustiti kopij grafike, predmetov OLE, sklicev in kazal.

Odpri dokumente

Navede imena vseh odprtih dokumentov z besedilom. Za pogled vsebine dokumenta v oknu Krmarja izberite ime dokumenta iz seznama. Trenutni dokument, ki je prikazan v Krmarju, je označen z besedo »aktivno«, ki je navedena takoj za imenom v seznamu.

Sledenje orisu

Določite način Krmarja za sledenje orisu. To velja le za vnose orisa pod Naslovi v okviru Pogled vsebine v Krmarju. Za ogled, omogočanje ali spreminjanje načina z desno tipko miške kliknite način, z desno tipko miške kliknite Naslovi ali element pod Naslovi in izberite Sledenje orisu. Izbrani način se uveljavi po celotnem dokumentu.

V načinih Privzeto in Pozornost Krmar samodejno izbere najbližji naslov pred trenutnim položajem kazalke v dokumentu.

V načinu Privzeto se prikaz vnosov orisa v Krmarju nikoli ne spremeni, le vnos orisa je izbran.

V načinu Pozornost Krmar prikaže le naslove za izbrano raven orisa, relativno na naslednjo višjo raven orisa. Primer: če je izbran naslov 2. ravni, so prikazani vsi naslovi 2. ravni pod istim naslovom 1. ravni, medtem ko so vsi naslovi od 3. do 10. ravni (pod istim naslovom 1. ravni) strnjeni. Drugi naslovi, ki niso pod istim naslovom 1. ravni, so prav tako strnjeni.

Izberite Izključeno, da onemogočite sledenje orisu.

Kopiraj

Kopira naslov in vso vsebino, ki sledi naslovu do naslednjega naslova z isto ravnjo orisa. To vključuje odstavke z ravnjo orisa »Brez« in naslove z ravnmi orisa, višjimi od ravni orisa kopiranega naslova. Vsebino lahko prilepite na drugo mesto v dokumentu.

Izbriši naslov

Izbriše naslov in vso vsebino, ki sledi naslovu do naslednjega naslova z isto ravnjo orisa. To vključuje odstavke z ravnjo orisa »Brez« in naslovi z ravnmi orisa, višjimi od ravni orisa izbrisanega naslova.

Izberi

Izbere naslov in vso vsebino, ki sledi naslovu do naslednjega naslova z isto ravnjo orisa, To vključuje odstavka z ravnjo orisa »Brez« in naslove z ravnmi orisa, višjimi od ravni orisa izbranega naslova. Sorodni naslovi z isto ravnjo naslova niso izbrani.

Prikaži

Izberite dokument, ki si ga želite ogledati.

Uredi

Uredite lastnosti izbranega predmeta.

Preimenuj

Preimenuje izbrani predmet. V trenutku izdelave predmeta LibreOffice predmetu v dokumentu dodeli edinstveno ime.

Izbriši tabelo

Izbriše izbrano tabelo.

Sledenje tabelam

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite tabele.

Izbriši okvir

Izbriše okvir in vso njegovo vsebino.

Sledenje okvirom

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite okvire.

Sledenje odsekom

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite odseke.

Izbriši sliko

Izbriše sliko.

Sledenje slikam

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite slike.

Izbriši predmetom OLE

Izbriše predmet OLE.

Sledenje predmetom OLE

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite predmete OLE.

Izbriši zaznamek

Izbriše zaznamek.

Sledenje zaznamkom

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite zaznamke.

Izbriši hiperpovezavo

Izbriše hiperpovezavo.

Sledenje hiperpovezavam

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite hiperpovezave.

Izbriši sklic

Izbriše sklic.

Sledenje sklicem

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite sklice.

Posodobi

Posodobi kazalo.

Odstrani

Odstrani kazalo. Vsebina kazala se ne izbriše, ni pa več obravnavana kot kazalo.

Samo za branje

Potrdite to polje, da preprečite ročno urejanje vsebine kazala.

Izbriši kazalo

Izbriše kazalo.

Sledenje kazalom

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite kazala.

Izbriši komentar

Izbriše komentar.

Sledenje komentarjem

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite komentarje.

Izbriši risani predmet

Izbriše risani predmet.

Sledenje risanim predmetom

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite predmete.

Izbriši polje

Izbriše polje.

Sledenje poljem

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite polja.

Izbriši sprotno opombo

Izbriše sprotno opombo.

Sledenje sprotnim opombam

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite sprotne opombe.

Izbriši končno opombo

Izbriše končno opombo.

Sledenje končnim opombam

Potrdite to polje, da v sledenje spremembam vključite končne opombe.

Razvrsti po abecedi

Po abecedi razvrsti vse vnose v izbrani kategoriji. Ne potrdite te možnosti, če želite razvrstiti vnose glede na njihovo zaporedje pojavitve v dokumentu.

Razširi ali strni vse kategorije

Razširi ali strne prikaz predmetov v izbrani kategoriji. Imena predmetov dokumenta so prikazana pod vnosom kategorije. Kliknite vnos, da skočite na predmet v dokumentu.

Pojdi na

Skoči na izbrani predmet v dokumentu.

Podprite nas!