Ustvari samopovzetek

Prekopira naslove in sledeče odstavke iz aktivnega dokumenta v nov dokument s samopovzetkom. Samopovzetek je uporaben za pregled dolgih dokumentov. Določite lahko število ravni orisa in tudi število prikazanih odstavkov. Vse ravni in odstavki pod nastavitvami so skriti.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Pošlji – Ustvari samopovzetek ...


Vključene ravni orisa

Vnesite velikost ravni orisa za kopiranje v nov dokument. Primer: če izberete 4 ravni, se vključijo vsi odstavki, oblikovani z Naslovom 1 do Naslova 4, poleg sledečih odstavkov, ki so določeni v Podtočkah na raven.

Podtočk na raven

Po vsakem naslovu določite največje število zaporednih odstavkov za vključitev v dokument samopovzetka. Vsi odstavki do navedenega maksimuma so vključeni do naslednjega odstavka s slogom naslova.

Podprite nas!