Pogled

Nastavi merilo prikaza in določi, kateri elementi bodo vidni. Do večine ukazov iz okna Ukazi lahko dostopate tudi s klikom miške, če ste že odprli podokno Elementi s Pogled – Elementi.

Povečava

Zmanjša ali poveča prikaz programa LibreOffice na zaslonu.

Povečaj

Poveča merilo za prikaz formul za 25 %. Trenutna povečava je prikazana v vrstici stanja. Merilo lahko spremenite tudi v kontekstnem meniju vrstice stanja. Tudi kontekstni meni delovnega prostora nudi možnosti za povečavo.

Pomanjšaj

Pomanjša merilo prikaza formul za 25 %. Trenutna povečava je prikazana v vrstici stanja. Merilo lahko spremenite tudi v kontekstnem meniju vrstice stanja. Tudi kontekstni meni delovnega prostora nudi možnosti za pomanjšavo.

Pokaži vse

Prikaže celotno formulo v največji možni velikosti, tako da so vključeni vsi njeni elementi. Formulo pomanjšate ali povečate tako, da lahko prikaže vse elemente formule v delovnem področju. Trenutno merilo je prikazano v vrstici stanja. Izbor trenutnih možnosti za spremembe velikosti je dosegljiv prek kontekstnega menija. Kontekstni meni delovnega prostora nudi tudi možnosti za spreminjanje velikosti. Ukazi in ikone za povečavo so na voljo le v dokumentih programa Math, ne pa tudi za vdelane predmete programa Math.

Posodobi

Ta ukaz posodobi formulo v oknu dokumenta.

Spremembe v oknu Ukazi se samodejno posodabljajo, če je aktivirana možnost Samodejno posodobi prikaz.

Samodejno posodobi prikaz

Izberite ta ukaz, da samodejno osvežite spremenjeno formulo. Če te možnosti ne izberete, lahko formulo osvežite le z izbiro Pogled – Posodobi ali s pritiskom na F9.

Elementi

To je seznam operatorjev, funkcij, simbolov in možnosti oblikovanja, ki jih lahko vstavite v formule.

Vrstica stanja

Prikaže ali skrije Vrstico stanja na spodnjem robu okna.

Cel zaslon

Prikaže ali skrije menije in orodne vrstice v modulih Writer in Calc. Za izhod iz celozaslonskega načina kliknite gumb Cel zaslon ali pritisnite ubežnico.

Podprite nas!