Uredi

Ukazi v tem meniju se uporabljajo za urejanje formul. Poleg osnovnih ukazov (npr. kopiranje vsebine) so tudi posebne funkcije LibreOffice Math, kot je iskanje ograd ali napak.

Razveljavi

Razveljavi zadnji ukaz ali zadnji vnos, ki ste ga vtipkali. Za izbor ukaza, ki ga želite razveljaviti, kliknite puščico poleg ikone Razveljavi v vrstici Standardno.

Uveljavi

Razveljavi dejanje zadnjega ukaza Razveljavi. Za izbiro koraka Razveljavi, ki ga želite preklicati, kliknite puščico zraven ikone Uveljavi v orodni vrstici Standardno.

Izreži

Odstrani in kopira izbrano v odložišče.

Kopiraj

Kopira izbrano v odložišče.

Prilepi

Vstavi vsebino odložišča na mesto kazalke in zamenja vsa izbrana besedila ali predmete.

Izberi vse

Izbere celotno vsebino trenutnega dokumenta, okvira ali predmeta besedila.

Naslednji označevalnik

Premakne kazalko do naslednjega označevalnika (na desno).

Prejšnji označevalnik

Premakne kazalko do prejšnjega označevalnika (na levo).

Naslednja napaka

Premakne kazalko do naslednje napake (na desno).

Prejšnja napaka

Premakne kazalko na prejšnjo napako (na levo).

Podprite nas!