Meniji

Menijska orodna vrstica vsebuje vse ukaze za delo z LibreOffice Math. Vsebuje seznam vseh operatorjev, ki so na voljo, kot tudi ukazov za urejanje, ogledovanje, razporejanje, oblikovanje in tiskanje dokumentov s formulami in predmeti v njih. Večina menijskih ukazov je na voljo le med ustvarjanjem ali urejanjem formule.

Ikona opombe

Če želite uporabiti menijske ukaze, mora biti izbrano okno, ki vsebuje dokument, katerega želite obdelovati. Podobno morate izbrati predmet v dokumentu, da lahko uporabite menijske ukaze, ki se nanašajo na predmet.


Ikona opozorila

Meniji so kontekstno občutljivi. To pomeni, da so na voljo tiste menijske izbire, ki so smiselne za trenutno izvajano delo. Če se kazalka nahaja v besedilu, potem bodo na voljo vse tiste menijske izbire, ki so na voljo za urejanje besedila. Če ste v dokumentu izbrali sliko, boste videli vse menijske izbire, ki so primerne za urejanje slik.


Datoteka

Ta meni vsebuje splošne ukaze za delo z dokumenti s formulami, kot so ustvarjanje, odpiranje, shranjevanje in tiskanje.

Uredi

Ukazi v tem meniju se uporabljajo za urejanje formul. Poleg osnovnih ukazov (npr. kopiranje vsebine) so tudi posebne funkcije LibreOffice Math, kot je iskanje ograd ali napak.

Pogled

Nastavi merilo prikaza in določi, kateri elementi bodo vidni. Do večine ukazov iz okna Ukazi lahko dostopate tudi s klikom miške, če ste že odprli podokno Elementi s Pogled – Elementi.

Oblika

Ta meni vsebuje ukaze za oblikovanje formul.

Orodja

Ta meni uporabite za odpiranje in urejanje kataloga simbolov ali za uvoz formule kot podatkovne datoteke ali vsebine odložišča. Programski vmesnik lahko prilagodite svojim zahtevam. Prav tako lahko spreminjate možnosti programa.

Okno

V meniju Okno lahko odprete novo okno in si ogledate seznam odprtih dokumentov.

Pomoč

Meni Pomoč omogoča zagon in nadzor nad sistemom pomoči v LibreOffice.

Podprite nas!