Vstavljanje oklepajev

Lahko LibreOffice Math oklepaje prikaže ločeno, tako da je razmik med njimi prosto določen?

Posamične oklepaje lahko nastavite z uporabo »left« in »right«, toda razdalja med oklepaji ne bo fiksna, saj se prilagajajo argumentu. Vendar pa obstaja način za prikaz fiksne razdalje. To storite tako, da postavite »\« (poševnico) pred običajne oklepaje. Ti oklepaji se zdaj obnašajo kot kateri koli drug simbol in poravnava je enaka kot z drugimi simboli:

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Podprite nas!