Vnos komentarjev

Kako formuli pripeti komentarje, ki v dokumentu niso vidni?

Komentar se začne z dvojnim znakom za odstotek %% in se konča s prvim znakom za konec vrstice (vnašalka). Vse, kar leži med tema oznakama, je prezrto in se ne natisne. Če so v besedilu znaki za odstotek, se obravnavajo kot del besedila.

Primer:

a^2+b^2=c^2 %% Pitagorov izrek.

Podprite nas!