Spajanje delov formule v oklepajih

Vstavljanje ulomkov v formule

V primeru ulomka, katerega števec in imenovalec sestavlja produkt, vsota itn., morajo biti vrednosti, ki sodijo skupaj, v skupnih oklepajih.

Uporabite naslednjo skladnjo:

{a + c} over 2 = m

ali

m = {a + c} over 2

Podprite nas!