Uredi simbole

S tem pogovornim oknom lahko dodate simbole v nabor simbolov, uredite nabore simbolov ali spremenite notacije simbolov. Lahko tudi določite nove nabore simbolov, simbole lahko poimenujete ali pa prilagodite nabore simbolov, ki že obstajajo.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Simboli – Uredi


Star simbol

Izberite ime trenutnega simbola. Simbol, njegovo ime in nabor, kateremu pripada, se prikažejo v levem predoglednem oknu na dnu pogovornega okna.

Star nabor simbolov

To seznamsko polje vsebuje ime trenutnega nabora simbolov. Če želite, lahko izberete tudi drugačen nabor simbolov.

Simbol

Vsebuje imena simbolov v trenutnem naboru simbolov. Izberite ime iz seznama ali vnesite ime za na novo dodani simbol.

Dodajanje novega simbola

Če želite naboru simbolov dodati simbol, izberite pisavo v polju Pisava, nato kliknite simbol v podoknu s simboli. V polje Simbol vnesite ime zanj. V seznamskem polju Nabor simbolov izberite želeni nabor ali pa vnesite novo ime, če želite ustvariti nov nabor simbolov. V desnem podoknu za predogled se prikaže simbol, ki ste ga izbrali. Kliknite Dodaj in nato V redu.

Spreminjanje imena simbola

Če želite simbolu spremeniti ime, izberite staro ime v seznamskem polju Star simbol. V polje Simbol nato vnesite novo ime. Preden kliknete gumb Spremeni, se prepričajte, da predogled kaže želeni simbol. Kliknite V redu.

Nabor simbolov

Seznamsko polje Nabor simbolov vsebuje imena vseh obstoječih naborov simbolov. Urejate lahko obstoječ nabor simbolov ali ustvarite novega.

Ustvarjanje novega nabora simbolov

Če želite ustvariti nov nabor znakov, vnesite ime zanj v seznamsko polje Nabor simbolov in mu dodajte vsaj en simbol. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno. Nov nabor simbolov je zdaj na razpolago pod novim imenom.

Pisava

Prikaže ime trenutne pisave in omogoča, da izberete drugo.

Podmnožica

Če ste izbrali v seznamskem polju Pisava pisavo, ki ne vsebuje simbolov, lahko izberete podmnožico Unicode, v katero lahko shranite svoj nov ali obdelan simbol. Če ste izbrali podmnožico, bodo v gornjem seznamu simbolov prikazani vsi simboli, ki pripadajo podmnožici trenutnega nabora simbolov.

Slog

Prikazana je trenutna tipografija. Tipografijo lahko spremenite z izbiro druge tipografije iz seznama.

Dodaj

Kliknite ta gumb, da v trenutni nabor simbolov dodate simbol, ki je prikazan na desnem predogledu. Shranil se bo pod imenom, navedenim v seznamskem polju Simbol. Pod Simbol ali Nabor simbolov morate vnesti ime, da lahko ta gumb uporabite. Vsako ime lahko uporabite le enkrat.

Spremeni

S klikom na ta gumb zamenjate ime simbola, prikazanega v levem predogledu (staro ime se nahaja v seznamskem polju Star simbol) z novim imenom, ki ste ga vnesli v seznamsko polje Simbol.

Premik simbola v drug nabor simbolov

tip

Primer: da prestavite veliki ALPHA iz nabora »Grški« v »Posebno«, izberite stari nabor (Grški) in nato simbol ALPHA s pomočjo zgornjih dveh seznamskih polj. Simbol se prikaže v levem oknu za predogled. V seznamskem polju nabor simbolov izberite nabor "Posebno". Kliknite Dodaj in nato V redu. Simbol ALPHA se sedaj nahaja samo v naboru simbolov »Posebno«.


Izbriši

Kliknite, če želite izbrisati simbol, ki ga prikazuje levo okno predogleda, iz trenutnega nabora simbolov. Varnostnega vprašanja ne bo. Če izbrišete zadnji simbol iz nabora simbolov, bo izbrisan tudi nabor simbolov sam.

note

Kadar koli lahko kliknete tudi na Prekliči, s čimer zaprete pogovorno okno, ne da bi shranili spremembe.


Podprite nas!