Simboli

Odpre pogovorno okno Simboli, kjer lahko izberete simbol, ki ga želite vstaviti v formulo.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Simboli.

V vrstici Orodja kliknite

Ikona Simboli

Simboli


Nabor simbolov

Vsi simboli so urejeni v nabore simbolov. V seznamskem polju izberite želeni nabor simbolov. Ustrezna skupina simbolov se pokaže v spodnjem polju.

Ko izberete simbol, se pod seznamom simbolov prikaže ime ukaza, simbol sam pa povečan v polju na desni. Upoštevajte, da morate ime v okno Ukazi vnesti natanko tako, kot je prikazano na tem mestu (razlikovanje med velikimi in malimi črkami).

Za vstavljanje simbola ga izberite v seznamu in kliknite Vstavi. Ustrezno ime ukaza se pojavi v oknu Ukazi.

Uredi

Kliknite sem, da odprete pogovorno okno Uredi simbole.

Uporabi

Uporabi spremenjene ali izbrane vrednosti brez zapiranja pogovornega okna.

Podprite nas!