Poravnava

Določite lahko poravnavo večvrstičnih formul kot tudi formul z več elementi v eni sami vrstici. Za večvrstične formule uporabite ukaz NEWLINE v oknu Ukazi.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Poravnaj.


Pogovorno okno Poravnava

Vodoravno

Določi vrsto vodoravne poravnave za večvrstične formule.

Levo

Poravna izbrane elemente formule na levo.

Ikona namiga

Besedilo je vedno levo poravnano.


Na sredini

Poravna izbrane elemente formule na sredino.

Desno

Poravna izbrane elemente formule desno.

Privzeto

Kliknite ta gumb, če želite shraniti spremembe kot svoje privzete nastavitve za nove formule. Preden se spremembe shranijo, se prikaže opozorilo.

Pogovorno okno Shrani privzeto

Podprite nas!