Pisave

Določa pisave, s katerimi lahko pišete elemente formul.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Pisave


Pogovorno okno Vrsta pisave

Pisave za formule

Določite lahko pisave za spremenljivke, funkcije, števila in vstavljena besedila, ki predstavljajo elemente formule.

Seznamska polja v meniju Pisave kažejo privzeto pisavo za vse elemente. Če želite izbrati drugo pisavo, kliknite Spremeni in izberite tip elementa. Prikaže se novo pogovorno okno. Izberite pisavo, ki jo želite, in označite lastnosti, ki jih morebiti potrebujete, nato kliknite V redu. Če želite spremembe označiti kot privzete pisave, kliknite gumbPrivzeto.

note

Če želite posamezne dele besedila v pisavi, ki je drugačna od pisave za ostalo besedilo, potem vnesite ukaz Font v okno Ukazi.


Spremenljivke

Spremenljivkam v formuli lahko izberete pisavo. Primer: v formuli x=SIN(y) sta x in y spremenljivki in bosta imeli obliko pisave, ki ste jo izbrali.

Funkcije

Izbere pisave za imena in lastnosti funkcij. Primer: funkcije v formuli x=SIN(y) so =SIN( ).

Števila

Za števila v svoji formuli lahko izberete pisave.

Besedilo

Tu določite pisave za besedila v formuli.

Pisave po meri

V tem odseku dialoga Pisave lahko določite pisave, s katerimi lahko oblikujete drugi besedne dele formule. Na razpolago so tri osnovne pisave s serifi, brez serifov in fiksna. Vsaki od standardnih osnovnih pisav, ki so nameščene, lahko dodate poljubne druge pisave. Uporabljate lahko vse pisave, ki se nahajajo na vašem sistemu. Za razširitev izbire v seznamskem polju izberite gumb Spremeni.

Te pisave po meri uporabite, če z ukazom FONT v oknu Ukazi zahtevate drugačno pisavo.

Serifi

Lahko določite pisavo, ki bo uporabljena, kadar izberete obliko serifne pisave. Serifi so majhna »vodila«, ki jih je videti npr. na spodnjem robu velike črke A, če uporabljamo serifno pisavo Times. Uporaba serifnih pisav je dobrodošla, ker vodi pogled bralca v ravni črti in tako pospešuje branje.

Brez serifov

Lahko določite pisavo, ki se bo uporabljala, kadar izberete brez serifov za obliko pisave.

Fiksno

Lahko določite pisavo, ki bo uporabljena, kadar izberete fiksno obliko pisave.

Spremeni

Kliknite eno od izbir v tem meniju, da odprete pogovorno okno Pisave, kjer lahko določite pisavo in atribute, tako za formulo kot za uporabnikove pisave.

Privzeto

Kliknite ta gumb, da shranite spremembe kot svoje privzete nastavitve. Po potrditvi sprememb kliknite gumb Da.

Pogovorno okno Shrani privzeto

Podprite nas!