Drugi simboli

Pokaže razne matematične simbole.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni v ukaznem oknu – izberite Drugi

Izberite Pogled – Elementi; nato v podoknu Elementi v seznamskem polju izberite Drugi.


Simboli podrobno

Ikona za delno

Delno

Vstavi simbol za parcialni odvod. Ukaz za okno Ukazi: partial

Ikona za neskončno

Neskončno

Vstavi simbol za neskončnost. Ukaz za okno Ukazi: infinity ali infty

Ikona za nablo

Nabla

Vstavi simbol za vektorski operator Nabla. Ukaz za okno Ukazi: nabla

Ikona za obstaja

Obstaja

Vstavi simbol za eksistenčni kvantifikator. Ukaz za okno Ukazi: exists

Ikona za ne obstaja

Ne obstaja

Vstavi simbol za eksistenčni kvantifikator. Ukaz za okno Ukazi: notexists

Ikona za za vse

Za vse

Vstavi simbol za univerzalni kvantifikator »za vse«. Ukaz za okno Ukazi: forall

Ikona za h-črtico

h-črtica

Vstavi simbol za konstanto h-črtica. Ukaz za okno Ukazi: hbar

Ikona za lambda črtico

Lambda črtica

Vstavi simbol za lambda-črtica. Ukaz za okno Ukazi: lambdabar

Ikona za realni del

Realni del

Vstavi simbol za realni del kompleksnega števila. Ukaz za okno Ukazi: re

Ikona za imaginarni del

Imaginarni del

Vstavi simbol za imaginarni del kompleksnega števila. Ukaz za okno Ukazi: im

Ikona za Weierstrassovo p-funkcijo

Weierstrassova p-funkcija

Ta ikona vstavi simbol za Weierstrassovo p-funkcijo. Ukaz za okno Ukazi: wp

Ikona za puščico levo

Puščica levo

Ta ikona vstavi puščico levo. Ukaz za okno Ukazi: leftarrow

Ikona za puščico desno

Puščica desno

Ta ikona vstavi puščico desno. Ukaz za okno Ukazi: rightarrow

Ikona za puščico navzgor

Puščica navzgor

Ta ikona vstavi puščico navzgor. Ukaz za okno Ukazi: uparrow

Ikona za puščico navzdol

Puščica navzdol

Ta ikona vstavi puščico navzdol. Ukaz za okno Ukazi: downarrow

Ikona za tripičje (izpust)

Tripičje (izpust)

Ta ikona vstavi znak za izpust (tripičje spodaj). Ukaz za okno Ukazi: dotslow

Ikona za tripičje (izpust) matematične osi

Tripičje matematične osi

Ta ikona vstavi znak za osni izpust (sredinsko navpično tropičje). Ukaz za okno Ukazi: dotsaxis

Ikona za navpično tripičje

Navpično tripičje

Ta ikona vstavi znak za navpični izpust (navpično tropičje). Ukaz za okno Ukazi: dotsvert

Ikona za diagonalno tripičje navzgor

Diagonalno tripičje navzgor

Ta ikona vstavi znak za diagonalni izpust (poševno tripičje od spodaj levo do zgoraj desno). Ukaz za okno Ukazi: dotsup ali dotsdiag

Ikona za diagonalno tripičje navzdol

Diagonalno tripičje navzdol

Ta ikona vstavi simbol za diagonalni izpust navzdol (poševno tripičje od levo zgoraj do desno spodaj). Ukaz za okno Ukazi: dotsdown

Obrnjeni epsilon lahko vstavite tako, da v okno Ukazi vtipkate backepsilon.

Za vnos ograde v formulo vnesite <?> v okno Ukazi.

Podprite nas!