Funkcije

Vneseni ukaz(i)

Simbol v podoknu Elementi

Pomen

abs

Ikona za absolutno vrednost

Absolutna vrednost

arccos

Ikona za inverzni kosinus ali arkus kosinus

Inverzni kosinus ali arkus kosinus

arccot

Ikona za inverzni kotangens ali arkus kotangens

Inverzni kotangens ali arkus kotangens

arcosh

Ikona za inverzni hiperbolični kosinus

Inverzni hiperbolični kosinus

arcoth

Ikona za inverzni hiperbolični kotangens

Inverzni hiperbolični kotangens

arcsin

Ikona za inverzni sinus ali arkus sinus

Inverzni sinus ali arkus sinus

arctan

Ikona za inverzni tangens ali arkus tangens

Inverzni tangens ali arkus tangens

arsinh

Ikona za inverzni hiperbolični sinus

Inverzni hiperbolični sinus

artanh

Ikona za inverzni hiperbolični tangens

Inverzni hiperbolični tangens

backepsilon

Obrnjeni epsilon

cos

Ikona za kosinus

Kosinus

cosh

Ikona za hiperbolični kosinus

Hiperbolični kosinus

cot

Ikona za kotangens

Kotangens

coth

Ikona za hiperbolični kotangens

Hiperbolični kotangens

exp

Ikona za eksponentno funkcijo

Splošna eksponentna funkcija

fact

Ikona za fakulteto

Fakulteta

func e^{}

Ikona za naravno eksponentno funkcijo

Naravna eksponentna funkcija

ln

Ikona za naravni algoritem

Naravni logaritem

log

Ikona za splošni algoritem

Splošni logaritem

nroot

Ikona za n-ti koren x

n-ti koren x

sin

Ikona za sinus

Sinus

sinh

Ikona za hiperbolični sinus

Hiperbolični sinus

sqrt

Ikona za kvadratni koren

Kvadratni koren

sub

x s podpisanim n

sup

Ikona za n-to potenca x

n-ta potenca x

tan

Ikona za tangens

Tangens

tanh

Ikona za hiperbolični tangens

Hiperbolični tangens


Funkcije

Izberite funkcijo v spodnjem delu podokna Elementi. Seznam teh funkcij je tudi v kontekstnem meniju okna Ukazi. Funkcije, ki jih v podoknu Elementi ne najdete, je potrebno vnesti ročno v okno Ukazi.

Podprite nas!