Atributi

Tu boste našli dodatne informacije o atributih v LibreOffice Math.

Atributi acute, bar, breve, check, circle, dot, ddot, dddot, grave, at, tilde in vec imajo vedno fiksno velikost in se nad dolgim simbolom ne razširjajo (daljšajo). Privzeto so ti atributi poravnani sredinsko.

Edini atributi, ki z dolžino simbola naraščajo, so overline,undeline in overstrike.

Ikona namiga

Za nekatere nize znakov je možno, da je črta, ki jo vstavite z underline, preblizu znaku. V tem primeru težavo odpravite s prazno skupino: underline Q sub {} namesto underline Q.


Podprite nas!