Matrika v krepki pisavi

Sledi primer, kako v LibreOffice Math ustvarite matriko s krepko pisavo. Primer lahko s pomočjo odložišča prekopirate v okno Ukazi in nato uporabite v svoji lastni formuli.

Matrika v krepki pisavi

bold { f(x", "y) = left [ stack { x + y over z + left lbrace matrix { 2 # 3 # 4 ## 4 # 5 # 6 ## 6 # 7 # 8} right rbrace # {y + sin (x)} over %alpha # z + y over g } right ]}

Podprite nas!