Matematični primeri LibreOffice

Sledi seznam primerov formul v LibreOffice Math.

Simboli z indeksi

Naslednji primer kaže, kako v LibreOffice Math vnesete simbole z indeksi. Primer lahko s pomočjo odložišča kopirate v okno Ukazi in nato uporabite v lastni formuli.

Simboli z indeksi

Tukaj sledi še en primer, kako ustvariti simbole z indeksi v LibreOffice Math. Primer lahko s pomočjo odložišča prekopirate v okno Ukazi in nato uporabite v lastni formuli.

Simboli z indeksi

Tretji primer uporabe LibreOffice Math za ustvarjanje formul s simboli, ki imajo indekse, je prikazan spodaj. Primer lahko prekopirate v odložišče in ga s pomočjo okna Ukazi vstavite v svojo formulo.

Matrika

Sledi primer, kako ustvarite matriko v LibreOffice Math. Če želite primer uporabiti v lastni formuli, ga s pomočjo odložišča prekopirajte v okno Ukazi.

Matrika s spremenljivimi velikostmi pisave

Sledi primer, kako ustvarite matriko s spremenljivimi velikostmi pisave v LibreOffice Math. Primer lahko s pomočjo odložišča prekopirate v okno Ukazi in nato uporabite v lastni formuli.

Matrika v krepki pisavi

Sledi primer, kako v LibreOffice Math ustvarite matriko s krepko pisavo. Primer lahko s pomočjo odložišča prekopirate v okno Ukazi in nato uporabite v svoji lastni formuli.

Funkcije

Sledi primer, kako ustvarite funkcije v LibreOffice Math. Če želite primer uporabiti v lastni formuli, ga s pomočjo odložišča prekopirajte v okno Ukazi.

Kvadratni koren

Sledi primer, kako ustvarite kvadratni koren v LibreOffice Math. Če želite primer uporabiti v lastni formuli, ga s pomočjo odložišča prekopirajte v okno Ukazi.

Intervali za integrale in vsote, velikost pisave

Sledi primer, kako lahko v formuli v LibreOffice Math uporabljate različne pisave in velikosti.

Atributi

Ta odsek vsebuje primer za to, kako lahko v formuli v LibreOffice Math uporabite različne atribute.

Podprite nas!