Operacije z množicami

Priredite različne operatorje nad množicami znakom v svoji formuli LibreOffice Math. Posamezni operatorji so prikazani v spodnjem delu podokna Elementi. Odprite kontekstni meni v oknu Ukazi, kjer je identičen seznam posameznih funkcij. Če kakega operatorja ne najdete v podoknu Elementi, ga boste morali vnesti v okno Ukazi. Neposredno lahko vnesete tudi druge dele formule, četudi simboli zanje že obstajajo.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni v ukaznem oknu – izberite Operacije z množicami

Izberite Pogled – Elementi; nato v podoknu Elementi v seznamskem polju izberite Operacije z množicami.


Ko v podoknu Elementi izberete Operacije z množicami, se bodo v njegovem spodnjem delu prikazale ustrezne ikone. Enostavno kliknite simbol, da ga vključite v formulo, ki jo urejate v oknu Ukazi.

Operacije na množicah bolj podrobno:

Ikona za je (vsebovano) v

je (vsebovano) v

Uporabite ikono za vstavljanje operatorja je v z dvema ogradama. Vnesete lahko tudi <?> in <?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za ni (vsebovano) v

ni (vsebovano) v

Uporabite to ikono za vnos operatorja na množicah ni v z dvema ogradama. Neposredno lahko vtipkate tudi <?> notin <?> v okno Ukazi.

Ikona za vsebuje

vsebuje

Uporabite to ikono za vnos operatorja na množicah vsebuje z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?> owns <?> ali <?> ni <?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za prazno množico

prazna množica

Uporabite to ikono, da vstavite prazno množico. Vnesite emptyset v okno Ukazi, če želite v svoj dokument vstaviti prazno množico.

Ikona za presek

Presek

Uporabite to ikono za vstavljanje dveh pregrad za operator preseka množic. Isto dosežete, če vnesete <?> intersection <?> v okno Ukazi.

Ikona za unijo

Unija

Uporabite to ikono za vnos operatorja na množicah unija z dvema ogradama. Neposredno lahko vtipkate tudi <?> union <?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za razliko

Razlika

Uporabite to ikono, da vstavite operator na množicah razlika. Vtipkate lahko tudi <?> setminus <?> ali <?> bslash <?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za množico ekvivalenčnih razredov

Množica ekvivalenčnih razredov

Uporabite to ikono, da vnesete poševno črto za tvorbo kvocientne množice z dvema ogradama. Enako dosežete, če vnesete <?>slash<?> v okno Ukazi.

Ikona za alef

Alef

Uporabite to ikono, da vstavite kardinalno število. Do istega rezultata pridete, če vnesete aleph v okno Ukazi.

Ikona za podmnožico

Podmnožica

Uporabite to ikono, da vstavite operator je podmnožica. Neposredno lahko vtipkate tudi <?>subset<?> v okno Ukazi.

Ikona za je podmnožica ali enako kot

Je podmnožica ali enako kot

Uporabite to ikono za vnos operatorja je podmnožica ali enako kot z dvema ogradama. Neposredno lahko vtipkate tudi <?>subseteq<?> v okno Ukazi.

Ikona za nadmnožico

Nadmnožica

Uporabite to ikono za vnos operatorja je nadmnožica in dve ogradi. Vtipkate lahko tudi <?>supset<?> v okno Ukazi.

Ikona za je nadmnožica ali enako kot

Je nadmnožica ali enako kot

Uporabite to ikono za vnos operatorja na množicah je nadmnožica ali enako kot z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>supseteq<?> v okno Ukazi.

Ikona za ni podmnožica

Ni podmnožica

Uporabite to ikono za vnos operatorja ni podmnožica z dvema ogradama. Neposredno lahko vtipkate tudi <? >nsubset<?>.

Ikona za ni podmnožica ali enako kot

Ni podmnožica ali enako kot

Uporabite to ikono za vnos operatorja ni podmnožica ali enako kot z dvema ogradama. Neposredno lahko vtipkate tudi <?>nsubseteq<?> v okno Ukazi.

Ikona za ni nadmnožica

Ni nadmnožica

Uporabite to ikono za vnos operatorja ni podmnožica z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>nsupset<?> v okno Ukazi.

Ikona za ni nadmnožica ali enako kot

Ni nadmnožica ali enako kot

Uporabite to ikono za vnos operatorja ni nadmnožica ali enako kot z dvema ogradama. Neposredno lahko vtipkate tudi <?>nsupseteq<?> v okno Ukazi.

Ikona za množico naravnih števil

Množica naravnih števil

To ikono uporabite, kadar želite vnesti znak za množico naravnih števil. Vtipkate lahko tudi setn v okno Ukazi.

Ikona za množico celih števil

Množica celih števil

Uporabite to ikono, da vnesete znak za množico celih števil. Vtipkate lahko tudi setz v okno Ukazi.

Ikona za množico racionalnih števil

Množica racionalnih števil

Uporabite to ikono, da vnesete znak za množico racionalnih števil. Vtipkate lahko tudi setq v okno Ukazi.

Ikona za množico realnih števil

Množica realnih števil

Uporabite to ikono, da vnesete znak za množico realnih števil. Vtipkate lahko tudi setr v okno Ukazi.

Ikona za množico kompleksnih števil

Množica kompleksnih števil

Uporabite to ikono, da vnesete znak za množico kompleksnih števil. Vtipkate lahko tudi setc v okno Ukazi.

Ikona opozorila

Če vnašate formulo ročno v ukazno okno, pazite na presledke (vrzeli) med vrednostmi in ukazi. Na ta način zagotovite, da je struktura pravilna.


Podprite nas!