Oblika

Ko oblikujete formulo LibreOffice Math, lahko izbirate med raznimi možnostmi. Možnosti za oblikovanje so prikazane v spodnjem delu podokna Elementi. Seznam teh funkcij je tudi v kontekstnem meniju okna Ukazi.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni v ukaznem oknu – izberite Oblike

Izberite Pogled – Elementi; nato v podoknu Elementi v seznamskem polju izberite Oblike.


Sledi popoln seznam vseh možnosti za oblikovanje v LibreOffice Math. Simbol poleg imena možnosti kaže, da jo je mogoče uporabiti prek podokna Elementi (izberite Pogled – Elementi) ali kontekstnega menija v oknu Ukazi.

Ikona opombe

Črka »a« se sklicuje na ogrado v vaši formuli za elemente, za katere želite izbrani tip urejanja. Namesto tega znaka lahko uporabite kateri koli drug znak.


Možnosti oblikovanja

Ikona za eksponent levo

Eksponent levo

Vstavi nadpisan eksponent na levo stran ograde. Neposredno lahko vtipkate tudi <?>lsup{<?>} v okno Ukazi.

Ikona za eksponent zgoraj

Eksponent zgoraj

Vstavi napisano nad ogrado. Vtipkate lahko tudi <?>csup<?>v okno Ukazi.

Ikona za eksponent desno

Eksponent desno

Vstavi nadpisan eksponent na desno stran ograde. Neposredno lahko vtipkate tudi <?>^{<?>} v okno Ukazi ali uporabite rsup ali sup.

Ikona za navpični sklad (2 elementa)

Navpični sklad (2 elementa)

Vstavi navpični sklad (binomialen) z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi binom<?><?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za novo vrstico

Nova vrstica

V dokument vstavi novo vrstico. Vtipkate lahko tudi newline neposredno v okno Ukazi.

Ikona za indeks levo

Indeks levo

Vstavi podpisani indeks na levo stran ograde. Vtipkate lahko tudi <?>lsub{<?>} v okno Ukazi.

Ikona za indeks spodaj

Indeks spodaj

Vstavi podpisani indeks neposredno pod ogrado. Vtipkate lahko tudi <?>csub<?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za indeks desno

Indeks desno

Vnese podpisani indeks na desno stran ograde. Vtipkate lahko tudi <?>_{<?>} v okno Ukazi, in podčrtaj lahko zamenjate z rsub ali sub.

Ikona za navpični sklad (3 elementi)

Navpični sklad (3 elementi)

Vstavi navpični sklad s tremi ogradami. Vtipkate lahko tudi stack {<?>#<?>#<?>} neposredno v okno Ukazi.

Ikona za majhno vrzel

Majhna vrzel

Vstavi majhno vrzel med ogrado in naslednji element. Vtipkate lahko tudi ` neposredno v okno Ukazi. Ukaz se mora nahajati levo ali desno od simbola, spremenljivke, števila ali celotnega ukaza.

Ikona za poravnaj levo

Poravnaj levo

Ta ikona dodeli levo poravnavo elementu »a« in vstavi ogrado. Vtipkate lahko tudi alingl<?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za poravnaj na sredino

Poravnaj na sredino

Dodeli sredinsko poravnavo »a« in vstavi ogrado. Vtipkate lahko tudi alignc<?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za poravnaj desno

Poravnaj desno

Vstavi ukaz za poravnavo na desno in pregrado. Vtipkate lahko tudi alignr<?> v okno Ukazi.

Ikona za sklad matrik

Sklad matrik

Ta ikona vstavi matriko s štirimi ogradami. Vtipkate lahko tudi matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} v okno Ukazi. Lego elementa v tem diagramu označujeta dve koordinati; prva predstavlja številko vrstice in druga številko stolpca. Matriko lahko razširite v poljubni smeri, tako da v oknu Ukazi dodajate znake.

Ikona za vrzel

Vrzel

Ta ikona vstavi presledek ali vrzel med ograde. Vtipkate lahko tudi ~ neposredno v okno Ukazi. Ukaz se mora nahajati levo ali desno od simbola, spremenljivke, števila ali celotnega ukaza.

Ukazi alignl, alignc in alignr so pri poravnavi še posebej učinkoviti, če želite

Kadar uporabljate navodila za poravnavo, upoštevajte, da

Za poravnavo z ukazom »matrix«

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Poravnaj na levo

Če se vrstica ali izraz začne z besedilom, je privzeta poravnava na levo. Nastavitev lahko spremenite z enim od ukazov align. Primer: stack{a+b- c*d#alignr "besedilo"}, kjer bo videti, kot da je »besedilo« desno poravnano. Upoštevajte, da mora biti besedilo vedno v narekovajih.

Standardne sredinsko poravnane formule lahko poravnate levo, ne da bi morali uporabiti meni Oblika – Poravnaj. V ta namen vstavite prazen niz znakov, to je obrnjene vejice, ki obkrožajo poljubno besedilo "", pred odsek formule, ki ga želite poravnati. Primer: če vtipkate "" a+b newline "" c+d, bosta obe formuli poravnani levo namesto sredinsko.

Ikona opozorila

Kadar ročno vnašate podatke v okno Ukazi, upoštevajte, da nekatere oblike zahtevajo presledke za pravilno strukturo. To še posebej velja, ko vnašate vrednosti (npr. a lsup{3}) namesto ograd.


Kliknite Oklepaji in združevanje za dodatne informacije o oblikovanju v LibreOffice Math.

Koristni podatki o indeksih in eksponentih ter o spreminjanju merila pomagajo, da lažje in učinkoviteje strukturirate svoje formule.

Podprite nas!