Atributi

Za formule so vam v LibreOffice Math na voljo različni atributi. Nekaj atributov je prikazanih v spodnjem delu podokna Elementi. Seznam teh atributov najdete v kontekstnem meniju okna Ukazi. Atribute, ki jih ni ne v podoknu Elementi ne v kontekstnem meniju, vnesite neposredno v okno Ukazi.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni v ukaznem oknu – izberite Atributi

Izberite Pogled – Elementi; nato v podoknu Elementi v seznamskem polju izberite Atributi.


Sledi popoln seznam vseh atributov, ki so na voljo v LibreOffice Math. Simbol poleg atributa pomeni, da lahko do njega dostopate prek podokna Elementi (izberite Pogled – Elementi) ali kontekstnega menija v oknu Ukazi.

Ikona opombe

V opisih funkcij za atribute, ki sledijo, predstavlja črka »a« v ikoni ogrado, ki bi ji želeli pripisati ustrezni atribut. Ta znak lahko nadomestite s katerim koli znakom, ki ga izberete.


Funkcije atributov

Ikona za ostrivec

Ostrivec

Vstavi ogrado z ostrivcem. Vtipkate lahko tudi acute <?> v okno Ukazi.

Ikona za krativec

Krativec

Vstavi ogrado s krativcem. Vtipkate lahko tudi grave <?> v okno Ukazi.

Ikona za obrnjeno strešico

Obrnjena strešica

Vstavi ogrado z obrnjeno strešico. Vtipkate lahko tudi check <?> v okno Ukazi.

Ikona za brevis

Brevis

Vstavi ogrado z brevisom. Vtipkate lahko tudi breve <?> v okno Ukazi.

Ikona za krožec

Krožec

Vstavi ogrado s krožcem nad njo. Vtipkate lahko tudi circle <?> v okno Ukazi.

Ikona za vektorsko puščico

Vektorska puščica

Vstavi ogrado z vektorsko puščico. Vtipkate lahko tudi vec <?> v okno Ukazi.

Ikona Harpuna

Harpunska puščica

Vstavi ogrado s harpunsko puščico. Vtipkate lahko tudi harpoon <?> v okno Ukazi.

Ikona za tildo

Tilda

Vstavi ogrado s tildo. Vtipkate lahko tudi tilde <?> v okno Ukazi.

Ikona za strešico

Strešica

Vstavi ogrado s strešico. Neposredno lahko vtipkate tudi hat <?> v okno Ukazi.

Ikona za črto zgoraj

Črta zgoraj

Vstavi črto ("prečko") nad ogrado. Vtipkate lahko tudi bar <?> v oknoUkazi.

Ikona za piko

Pika

Vstavi ogrado s piko nad njo. Vtipkate lahko tudi dot <?> v okno Ukazi.

Ikona za veliko vektorsko puščico

Velika vektorska puščica

Vstavi veliko vektorsko puščico z ogrado. Vtipkate lahko tudi widevec v okno Ukazi.

Ikona za veliko harpunsko puščico

Velika harpunska puščica

Vstavi veliko harpunsko puščico z ogrado. Vtipkate lahko tudi wideharpoon v okno Ukazi.

Ikona za tildo ASCII

Tilda ASCII

Vstavi široko tildo z ogrado. Vtipkate lahko tudi widetilde neposredno v okno Ukazi.

Ikona za strešico ASCII

Strešica ASCII

Vstavi strešico ASCII z ogrado. Vtipkate lahko tudi widehat neposredno v okno Ukazi.

Ikona za dvojno piko

Dvojna pika

Vstavi ogrado z dvema pikama nad njo. Vtipkate lahko tudi ddot <?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za črto preko

Črta preko

Vstavi črto nad ogrado. Vtipkate lahko tudi overline <?> v okno Ukazi. Črta samodejno ustrezno prilagaja svojo dolžino.

Ikona za črto spodaj

Črta spodaj

Vstavi črto pod ogrado. Vtipkate lahko tudi underline <?> v okno Ukazi.

Ikona za črto preko (prečrtano)

Črta skozi (prečrtano)

Vstavi ogrado s črto čez njo (prečrtano). Vtipkate lahko tudi overstrike <?> v okno Ukazi.

Ikona za trojno piko

Tripičje

Vstavi ogrado s tropičjem nad njo. Vtipkate lahko tudi dddot <?> v okno Ukazi.

Ikona za prosojno

Prosojno

Vstavi ogrado za prosojen znak. Ta znak zavzema prostor velikosti »a«, vendar ostane neviden. Vtipkate lahko tudi phantom <?> v okno Ukazi.

Ikona

Krepka pisava

Vstavi ogrado s krepko pisavo. Vtipkate lahko tudi bold <?> v okno Ukazi.

Ikona

Ležeča pisava

Vstavi ogrado z ležečo pisavo. Vtipkate lahko tudi ital <?> ali italic <?>v okno Ukazi.

Ikona

Spremeni velikost

Vstavi ukaz za spremembo velikosti pisave, z dvema ogradama. Prva ograda se nanaša na velikost pisave (npr. 12), druga ograda pa vsebuje besedilo. Za pravilno strukturo vnesite presledek med obema vrednostma. Vnesete lahko tudi size <?> <?> v okno Ukazi.

Ikona

Zamenjaj pisavo

Vstavi ukaz za spremembo vrste pisave, z dvema ogradama. Prvo ogrado zamenjajte z imenom ene od pisav, Serif, Sans ali Fixed. Drugo ogrado zamenjajte z besedilom. Vtipkate lahko tudi font <?> <?> neposredno v okno Ukazi.

Z ukazom color spremenite barvo formule. Vtipkajte najprej color, nato ime barve (black, white, cyan, magenta, red, blue, green ali yellow – za črno, belo, cian, magento, rdečo, modro, zeleno ali rumeno barvo), nato formulo, znak oziroma zaporedje znakov. Če vnesete color green size 20 a, bo rezultat zelena črka »a« velikosti pisave 20.

Ukaza nbold in nitalic odstranita privzete krepke ali ležeče pisave iz delov formule. Če želimo npr. za x v formuli 5 x + 3=28 odstraniti ležečo obliko, vtipkamo pred x nitalic, recimo takole: 5 nitalic x + 3=28.

Ikona opombe

Atributi »acute«, »bar«, »breve«, »check«, »circle«, »dot«, »ddot«, »dddot«, »grave«, »at«, »tilde« in »vec« imajo nespremenljive (fiksne) velikosti. Kadar jih nameščamo nad daljši simbol, jim širine ali dolžine ne moremo prirediti.


Za spremembe velikosti lahko uporabite size n, +n, -n, *n in /n , kjer n predstavlja ogrado. Ta metoda je koristna, kadar želite spreminjati osnovno velikost formule. Ukazi size +n in size -n spreminjajo velikost v absolutnem smislu, size *n in size /n pa v odstotkih. Primer: ukaz size *1.17 poveča velikost znaka za natanko 17 %.

Ikona opozorila

Upoštevajte, da so pri nekaterih vnosih za pravilno strukturo potrebni presledki. To še posebej velja, ko navajate atribute za fiksne vrednosti in ne za ograde.


Če želite več informacij o oblikovanju v LibreOffice Math, si oglejte sestavek Oklepaji in združevanje.

Informacije o atributih, indeksih in eksponentih ter spreminjanju velikosti vam pomagajo svoj dokument oblikovati bolj učinkovito.

Podprite nas!