Funkcije

Izberite funkcijo v spodnjem delu podokna Elementi. Seznam teh funkcij je tudi v kontekstnem meniju okna Ukazi. Funkcije, ki jih v podoknu Elementi ne najdete, je potrebno vnesti ročno v okno Ukazi.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni v ukaznem oknu – izberite Funkcije

Izberite Pogled – Elementi; nato v podoknu Elementi v seznamskem polju izberite Funkcije.


Sledi seznam vseh funkcij, ki so na razpolago v podoknu Elementi. Ikona poleg funkcije pomeni, da je mogoče do nje dostopati prek podokna Elementi (meni Pogled – Elementi) ali kontekstnega menija v oknu Ukazi.

Seznam funkcij

Ikona za naravno eksponentno funkcijo

Naravna eksponentna funkcija

vstavi naravno eksponentno funkcijo. Vtipkate lahko tudi func e^<?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za naravni algoritem

Naravni logaritem

Vstavi naravni logaritem (z osnovo e) z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi ln(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za eksponentno funkcijo

Eksponentna funkcija

Vstavi eksponentno funkcijo z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi exp(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za logaritem

Logaritem

Vstavi naravni logaritem (z osnovo 10) z eno ogrado Vtipkate lahko tudi log(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za potenco

Potenca

Vstavi x na potenco y. Vtipkate lahko tudi <?>^{<?>} v okno Ukazi. Znak ^ lahko zamenjate z rsup ali sup.

Ikona za sinus

Sinus

Vstavi funkcijo sinus z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi sin(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za kosinus

Kosinus

Vstavi funkcijo kosinus z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi cos(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za tangens

Tangens

Vstavi funkcijo tangens z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi tan(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za kotangens

Kotangens

Vstavi funkcijo kotangens z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi cot(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za hiperbolični sinus

Hiperbolični sinus

Vstavi funkcijo hiperbolični sinus z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi sinh(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za kvadratni koren

Kvadratni koren

Vstavi funkcijo kvadratni koren z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi sqrt(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za hiperbolični kosinus

Hiperbolični kosinus

Vstavi funkcijo hiperbolični kosinus z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi cosh(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za hiperbolični tangens

Hiperbolični tangens

Vstavi funkcijo hiperbolični tangens z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi tanh(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za hiperbolični kotangens

Hiperbolični kotangens

Vstavi funkcijo hiperbolični kotangens z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi coth(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za n-ti koren

n-ti koren

Vstavi funkcijo n-ti koren z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi nroot n x v okno Ukazi.

Ikona za arkus sinus

Arkus sinus

Vstavi funkcijo arkus sinus z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi arcsin(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za arkus kosinus

Arkus kosinus

Vstavi simbol za arkus kosinus z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi arccos(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za arkus tangens

Arkus tangens

Vstavi funkcijo arkus tangens z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi arctan(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za arkus kotangens

Arkus kotangens

Vstavi funkcijo arkus kotangens z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi arccot(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za absolutno vrednost

Absolutna vrednost

Vstavi znak za absolutno vrednost z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi abs(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za inverzni hiperbolični sinus

Inverzni hiperbolični sinus

Vstavi funkcijo inverzni hiperbolični sinus z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi arsinh(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za inverzni hiperbolični kosinus

Inverzni hiperbolični kosinus

Vstavi simbol za inverzni hiperbolični kosinus z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi arcosh(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za inverzni hiperbolični tangens

Inverzni hiperbolični tangens

Vstavi funkcijo inverzni hiperbolični tangens z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi artanh(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za inverzni hiperbolični kotangens

Inverzni hiperbolični kotangens

Vstavi funkcijo inverzni hiperbolični kotangens z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi arcoth(<?>) v okno Ukazi.

Ikona za fakulteto

Fakulteta

Vstavi znak za fakulteto z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi fact <?> v okno Ukazi.

Ikona namiga

Funkciji lahko tudi določite indeks ali eksponent. Primer: če vnesete sin^2x, je rezultat funkcija »sinus na potenco 2x«.


Ikona opozorila

Ko ročno vnašate podatke v okno Ukazi, upoštevajte, da nekatere funkcije zahtevajo presledke (primer: abs 5=5 ; abs -3=3).


Podprite nas!