Operatorji

Za strukturiranje svoje formule LibreOffice Math lahko izbirate med različnimi operatorji. Operatorji, ki so na razpolago, so vsi vidni v spodnjem delu podokna Elementi. Navedeni so tudi v kontekstnem meniju okna Ukazi. Operatorje, ki jih ni ne v podoknu Elementi ne v kontekstnem meniju, vnesite neposredno v okno Ukazi.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni v ukaznem oknu – izberite Operatorji

Izberite Pogled – Elementi; nato v podoknu Elementi v seznamskem polju izberite Operatorji.


Sledi popoln seznam vseh operatorjev, ki so na voljo. Ikona poleg imena operatorja kaže, da je mogoče dostopati do njega prek podokna Elementi (izberite Pogled – Elementi) ali s pomočjo kontekstnega menija v oknu Ukazi.

Operatorske funkcije

Ikona za mejo

Meja

Vstavi znak za mejo (limito) z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi lim<?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za vsoto

Vsota

Vstavi vsoto z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi sum <?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za produkt

Produkt

Vstavi znak za produkt z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi prod <?> v okno Ukazi.

Ikona za koprodukt

Koprodukt

Vstavi znak za koprodukt z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi coprod <?> v okno Ukazi.

Ikona za zgornjo in spodnjo mejo

Zgornja in spodnja meja

Vnese obseg za zgornjo in spodnjo mejo (limito) za integral ali vsoto z eno ogrado. Neposredno lahko vtipkate tudi from{<?>} to{<?>} <?> v okno Ukazi. Vnosa za meji morata imeti pripadajoče operatorje. Limiti sta sredinsko poravnani nad oz. pod znakom za vsoto.

Ikona za integral

Integral

Vstavi znak za integral z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi int <?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za dvojni integral

Dvojni integral

Vstavi znak za dvojni integral z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi iint<?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za trojni integral

Trojni integral

Vstavi znak za trojni integral z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi iiint<?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za spodnjo mejo

Spodnja meja

Vnese spodnjo mejo (limito) za obseg integrala ali vsote z ogradama. Vtipkate lahko tudi from {<?>}<?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za krivuljni integral

Krivuljni integral

Vstavi znak za krivuljni integral z ogrado. Vtipkate lahko tudi lint<?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za dvojni krivuljni integral

Dvojni krivuljni integral

Vstavi znak za dvojni krivuljni integral z ogrado. Vtipkate lahko tudi llint <?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za trojni krivuljni integral

Trojni krivuljni integral

Vstavi znak za trojni krivuljni integral z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi lllint <?> neposredno v okno Ukazi.

Ikona za zgornjo mejo

Zgornja meja

Vnese zgornjo mejo (limito) za obseg integrala ali vsote z ogradama. Vtipkate lahko tudi to <?><?> neposredno v okno Ukazi. Izraze za meje lahko uporabljate samo skupaj z ustreznimi operatorji.

Ikona namiga

Operatorju (npr. integralu) lahko vedno dodate meji s tem, da najprej kliknete na želeni operator, nato pa na simbol meja. Tak način je hitrejši, kot če bi jih vnašali neposredno.


Ukaz liminf vstavi spodnjo mejo (limito) z eno ogrado.

Ukaz limsup vstavi zgornjo mejo (limito) z eno ogrado.

Če vtipkate oper v okno Ukazi, lahko vnesete v LibreOffice Math uporabniško določene operatorje, kar je koristno v primerih, ko morate v formulo vnesti posebne znake. Primer: oper %theta x. S pomočjo ukaza oper lahko vnesete tudi znake, ki se ne nahajajo v privzetem naboru znakov LibreOffice. oper lahko uporabljate tudi pri mejah (limitah). Primer: oper %union from {i=1} to n x_{i}. V tem primeru je simbol za unijo nakazan z imenom union. Vendar se ta simbol ne nahaja med vnaprej določenimi simboli. Za njegovo definicijo izberite Orodja – Simboli. V pogovornem oknu, ki se odpre, izberite nabor znakov Posebno, nato kliknite gumb Uredi. V naslednjem pogovornem oknu spet izberite kot nabor znakov Posebno. V polje Simbol vnesite smiselno ime, npr. »union«, nato kliknite simbol za unijo v naboru simbolov. Kliknite Dodaj in nato V redu. Kliknite Zapri, da zaprete pogovorno okno Simboli. S tem ste postopek definicije končali in simbol lahko zdaj uporabite za unijo v oknu Ukazi, in sicer morate vnesti oper %union.

Ikona namiga

Meje lahko uredite tudi drugače, kot le sredinsko poravnano nad/pod operatorjem. Za delo s pod- in nadnapisanimi indeksi lahko uporabite možnosti, ki vam jih ponuja LibreOffice Math. Vnesite npr. sum_a^b c v okno Ukazi, da postavite meje desno od simbola za vsoto. Če so v vaših vnosih za meje daljši izrazi, jih morate postaviti v skupinske oklepaje, npr. sum_{i=1}^{2*n} b. Pri formulah, ki jih vnašate iz starejših različic, se to zgodi samodejno. Za spremembo razmika (vrzeli) med znaki izberite Oblika – Razmik – Kategorija – Kazala ali Oblika – Razmik – Kategorija – Meje. Dodatne osnovne informacije o kazalih so na voljo drugje v Pomoči.


Ikona opozorila

Kadar ročno vnašate podatke v okno Ukazi, ne pozabite, da potrebujejo številni operatorji za pravilno strukturo presledke. Posebej to velja, ko operatorji uporabljajo vrednosti (npr. lim a_{n}=a) namesto ograd.


Podprite nas!