Relacije

Pri strukturiranju svoje formule LibreOffice Math lahko izbirate med različnimi relacijami. Funkcije relacij so prikazane v spodnjem delu podokna Elementi. Seznam je tudi v kontekstnem meniju okna Ukazi. Vse tiste relacije, ki jih v podoknu Elementi ali v kontekstnem meniju ni mogoče najti, lahko vnesete ročno v okno Ukazi.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni v ukaznem oknu – izberite Relacije

Izberite Pogled – Elementi; nato v podoknu Elementi v seznamskem polju izberite Relacije.


Sledi popoln seznam vseh relacij. Simbol poleg imena relacije pove, da je mogoče dostopati do posamezne relacije prek podokna Elementi (odprite Pogled – Elementi) ali s pomočjo kontekstnega menija v oknu Ukazi.

Relacije:

Ikona za je enako

je enako kot

Vstavi znak za enakost (=) z dvema ogradama. Neposredno lahko tudi vtipkate <?> = <?> v okno Ukazi.

Ikona za ni enako

ni enako kot

Ikona ali ukaz neq vstavi ni enako z dvema ogradama. Neposredno lahko tudi vtipkate <?> neq <? > v okno Ukazi.

Ikona za je identično

je identično

Vstavi znak za relacijo identično (kongruenco) z dvema ogradama. Neposredno lahko vtipkate tudi <?> equiv <?> v okno Ukazi.

Ikona za je pravokotno na

je pravokotno na

Vstavi znak za relacijo pravokotno z dvema ogradama. Neposredno lahko vtipkate tudi <?>ortho<? > v okno Ukazi.

Ikona za je delitelj

je delitelj

Vstavi znak je delitelj. Vtipkate lahko tudi <?> divides <?> v okno Ukazi.

Ikona za ni delitelj

ni delitelj

Ta ikona vstavi znak za ni delitelj. Vtipkate lahko tudi <?>ndivides<?> v okno Ukazi.

Ikona za manjše kot

manjše kot

Vstavi relacijo manjše kot. Vtipkate lahko tudi <?>lt<?> ali <?> < <?> v okno Ukazi.

Ikona za večje kot

večje kot

Vstavi relacijo več kot. Neposredno lahko vtipkate tudi <?> gt <?> ali <?> > <?> v okno Ukazi.

Ikona za je približno enako kot

je približno enako kot

Vstavi relacijo je približno enako z dvema ogradama. Neposredno lahko vtipkate tudi <?> approx <?> v okno Ukazi.

Ikona za je vzporedno z

je vzporedno z

Vstavi relacijo je vzporedno z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>parallel<?> v okno Ukazi.

Ikona za je manjše ali enako (nagnjeno)

manjše ali enako (nagnjeno)

Vstavi relacijo manjše ali enako z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?> leslant <?> v okno Ukazi.

Ikona za manjše ali enako (nagnjeno)

večje ali enako (nagnjeno)

Vstavi relacijo več ali enako z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>geslant<?> v okno Ukazi.

Ikona za je podobno ali enako kot

je podobno ali enako kot

Vstavi relacijo je podobno ali enako z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>simeq<?> v okno Ukazi.

Ikona za je sorazmerno z

je sorazmerno z

Vstavi relacijo je sorazmerno z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>prop<?> v okno Ukazi.

Ikona za manjše ali enako

manjše ali enako

Vstavi relacijo manjše ali enako z dvema ogradama. Neposredno lahko vtipkate tudi <?> le <?> ali <?> <= <?> v okno Ukazi.

Ikona za večje ali enako

večje ali enako

Vstavi relacijo več ali enako z dvema ogradama. Neposredno lahko vtipkate tudi <?> ge <?> ali <?> >= <?> v okno Ukazi.

Ikona za je podobno

je podobno

Ta ikona vstavi relacijo podobnosti z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>sim<?> v okno Ukazi.

Ikona za proti

proti

Vstavi relacijo proti z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?> toward <?> v okno Ukazi.

Ikona za dvojno levo puščico

dvojna leva puščica

Vstavi logično relacijo dvojna puščica, ki kaže levo. Vtipkate lahko tudi dlarrow v okno Ukazi.

Ikona za dvojno levo in desno puščico

dvojna leva in desna puščica

Vstavi logično relacijo dvojna puščica, ki kaže levo in desno z dvema operatorjema. Vtipkate lahko tudi dlrarrow v okno Ukazi.

Ikona za dvojno desno puščico

dvojna desna puščica

Vstavi logični operator dvojna puščica, ki kaže desno z dvema operatorjema. Vtipkate lahko tudi drarrow v okno Ukazi.

Ikona za je predhodnik

je predhodnik

Vstavi logični operator je predhodnik z dvema operatorjema. Vtipkate lahko tudi prec v okno Ukazi.

Ikona za je naslednik

je naslednik

Vstavi logični operator je naslednik z dvema operatorjema. Vtipkate lahko tudi succ v okno Ukazi.

Ikona za ni predhodnik

ni predhodnik

Vstavi logični operator ni predhodnik z dvema operatorjema. Vtipkate lahko tudi nprec v okno Ukazi.

Ikona za ni naslednik

ni naslednik

Vstavi logični operator ni naslednik z dvema operatorjema. Vtipkate lahko tudi nsucc v okno Ukazi.

Ikona za je predhodnik ali enako kot

je predhodnik ali enako kot

Vstavi logični operator je predhodnik ali enako kot z dvema operatorjema. Vtipkate lahko tudi preccurlyeq v okno Ukazi.

Ikona za je naslednik ali enako kot

je naslednik ali enako kot

Vstavi logični operator je naslednik ali enako kot z dvema operatorjema. Vtipkate lahko tudi succcurlyeq v okno Ukazi.

Ikona za je predhodnik ali enakovredno

je predhodnik ali enakovredno

Vstavi logični operator je predhodnik ali enakovredno z dvema operatorjema. Vtipkate lahko tudi precsim v okno Ukazi.

Ikona za je naslednik ali enakovredno

je naslednik ali enakovredno

Vstavi logični operator je naslednik ali enakovredno z dvema operatorjema. Vtipkate lahko tudi succsim v okno Ukazi.

Za vnos relacije veliko več kot z dvema ogradama vtipkajte <?> gg <?> ali >> v okno Ukazi.

Vtipkajte ll ali <<v okno Ukazi, če želite v formulo vnesti relacijo veliko manj kot.

Relacijo je definirano kot z dvema ogradama vstavite, če vnesete <?>def<?>.

Korespondenčni znak preslikano z z dvema ogradama vtipkate kot <?> transl <?> v okno Ukazi.

Ukaz <?>transr<?> vstavi korespondenčni znak original po z dvema ogradama.

Ikona opozorila

Kadar ročno vnašate podatke v okno Ukazi, ne pozabite, da potrebujejo številni operatorji za pravilno strukturo presledke. Posebno velja to v primeru, kadar delate z vrednostmi namesto ograd. Primer: za relacijo »veliko več kot«, vtipkajte ali 10 gg 1 ali a gg b.


Podprite nas!