Unarni/binarni operatorji

Izberete lahko razne unarne in binarne operatorje, s katerimi sestavite svojo formulo LibreOffice Math. Unarni operatorji delujejo z eno ogrado. Binarni so tisti operatorji, ki povezujejo dve ogradi. Spodnji del podokna Elementi prikazuje posamezne operatorje. Kontekstni meni okna Ukazi vsebuje tudi seznam teh kot tudi dodatnih operatorjev. Če potrebujete operator, ki ga v podoknu Elementi ni, uporabite kontekstni meni ali pa ga vtipkajte neposredno v okno Ukazi.

Za dostop do tega ukaza ...

V ukaznem oknu odprite kontekstni meni – izberite Unarni/binarni operatorji

Izberite Pogled – Elementi; nato v podoknu Elementi v seznamskem polju izberite Unarni/binarni operatorji.


Sledi popoln seznam unarnih in binarnih operatorjev. Simbol poleg operatorja kaže, da je mogoče dostopati do njega prek podokna Elementi (izberite Pogled – Elementi) ali prek kontekstnega menija v oknu Ukazi.

Unarni in binarni operatorji

Ikona za plus

Plus

Vstavi plus z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi + <?> v okno Ukazi.

Ikona za minus

Minus

Vstavi minus z ogrado. Vtipkate lahko tudi - <?> v okno Ukazi.

Ikona za plus/minus

Plus/Minus

Vstavi plus/minus z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi +- <?> v okno Ukazi.

Ikona za plus/minus

Minus/Plus

Vstavi minus/plus z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi -+ <?> v okno Ukazi.

Ikona za seštevanje (plus)

Seštevanje (plus)

Vstavi plus z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>+<?> v okno Ukazi.

Ikona za množenje (pika)

Množenje (pika)

Vstavi operator za skalarni produkt z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>cdot<?> v okno Ukazi.

Ikona za množenje (x)

Množenje (x)

Vstavi »x« množenje ´z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>times<?> v okno Ukazi.

Ikona za množenje (*)

Množenje (*)

Vstavi znak za množenje z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>*<?> v okno Ukazi.

Ikona za odštevanje

Odštevanje

Vstavi znak za odštevanje z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>-<?> v okno Ukazi.

Ikona deljenja (ulomek)

Deljenje (ulomek)

Vstavi ulomek z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>over<?> v okno Ukazi.

Ikona deljenja

Deljenje

Vstavi znak za deljenje z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>div<?> v okno Ukazi.

Ikona deljenja (poševnica)

Deljenje (poševnica)

Vstavi poševnico »/« z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>/<?> v okno Ukazi.

Ikona za logični NE

Logični NE

Vstavi logični NE z eno ogrado. Vtipkate lahko tudi neg <?> v okno Ukazi.

Ikona za logični IN

Logični IN

Vstavi logični IN z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>and<?> v okno Ukazi.

Ikona za logični ALI

Logični ALI

Vstavi logični ALI z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi <?>or<?> v okno Ukazi.

Ikona za združevanje

Združi

Vstavi znak za konkatenacijo z dvema ogradama. Vtipkate lahko tudi circ v okno Ukazi.

Vstavite lahko tudi uporabniško določene unarne operatorje, tako da vtipkate uoper v okno Ukazi, zatem pa skladnjo za znak. Ta funkcija je koristna, če želite v formulo vnesti posebne znake. Ukaz uoper %theta x npr. vstavi malo grško theto (sestavni del nabora znakov LibreOffice Math). Z Orodja – Simboli – Uredi lahko vnašate znake, ki jih v naboru znakov LibreOffice ni.

Uporabniško določene binarne ukaze lahko vnašate tudi, tako da vtipkate boper v okno Ukazi. Ukaz y boper %theta x npr. vstavi malo grško črko theta, pred katero se nahaja y in kateri sledi x. Z Orodja – Simboli – Uredi lahko vnašate znake, ki jih v naboru znakov LibreOffice ni.

Če vnesete <?>oplus<?> v okno Ukazi, v dokument vstavite operator plus v krožcu.

Vnesite <?>ominus<?> v okno Ukazi, če želite v formulo vnesti operator minus v krožcu.

Vnesite <?>odot<?> v okno Ukazi, če želite v formulo vnesti operator za skalarni produkt v krožcu.

Vnesite <?>odivide<?> v okno Ukazi, če želite v formulo vstaviti operator za deljenje v krožcu.

Vnesite a wideslash b v okno Ukazi, če želite dva znaka, ločena s poševnico (od spodaj levo do zgoraj desno) med njima. Znake so postavljeni tako, da je vse, kar je levo od poševnice, zgoraj in vse na desni od nje spodaj. Ta ukaz je tudi na voljo v kontekstnem meniju okna Ukazi.

Vnesite wideslash b v okno Ukazi, če želite dva znaka, ločena s poševnico (od zgoraj levo do spodaj desno) med njima. Znake se postavijo tako, da je vse, kar je levo od poševnice, zgoraj in vse na desni od nje spodaj. Ta ukaz je na voljo tudi v kontekstnem meniju okna Ukazi.

Če želite znakom v formuli dodati indekse in potence, vtipkajte sub ali sup v okno Ukazi, npr. a sub 2.

Ikona namiga

Če želite uporabljati dvopičje »:« kot znak za deljenje, izberite Orodja – Simboli ali pa kliknite ikono Simboli v vrstici Orodja. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite gumb Uredi, nato izberite nabor simbolov Posebno. V polje Simbol vnesite smiselno ime, npr. »deljeno«, nato kliknite dvopičje v naboru znakov. Kliknite Dodaj in nato V redu. Kliknite V redu, da tudi pogovorno okno Simboli zaprete. Novi simbol, v tem primeru dvopičje, sedaj lahko uporabljate v oknu Ukazi, npr. takole: a %deljeno b = c.


Ikona opozorila

Kadar vnašate podatke v okno Ukazi ročno, ne pozabite, da potrebujejo številni operatorji za pravilno strukturo med elementi presledke. Posebno velja to v primeru, ko uporabite namesto ograd v svojih operatorjih vrednosti, če želite npr. sestaviti deljenje 4 div 3 ali a div b.


Podprite nas!