Prejšnji označevalnik

Premakne kazalko do prejšnjega označevalnika (na levo).

Ikona opombe

»Označevalniki« so ograde. Pojavljajo se kot <?> v oknu Ukazi.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Uredi – Prejšnji označevalnik

Dvigalka+F4


Podprite nas!