Prosojnica

Ta meni ponuja upravljanje prosojnic in ukaze za krmarjenje.

Nova prosojnica

Vstavi prosojnico za trenutno izbrano prosojnico.

Podvoji prosojnico

Ustvari kopijo trenutno izbrane prosojnice.

Vstavi prosojnico iz datoteke

V trenutno predstavitev lahko vstavite prosojnice iz druge predstavitve. Prav tako lahko kopirate in lepite prosojnice med predstavitvami.

Postavitev

Odpre podmeni s postavitvami prosojnic.

Izbriši prosojnico

Izbriše izbrane prosojnice.

Shrani sliko ozadja

Če ima prosojnica sliko ozadja, s to možnostjo omogočite, da uporabnik shrani ustrezno datoteko slike ozadja.

Določi sliko ozadja

Odpre izbirnik datotek, kjer izberete datoteko sliko, ki naj bo uporabljena za ozadje trenutne prosojnice.

Lastnosti prosojnice

Nastavi usmerjenost prosojnice, robove prosojnice, ozadje in druge možnosti postavitve.

Spremeni matrico prosojnice

Prikaže pogovorno okno Matrice prosojnic na voljo, kjer lahko izberete shematično postavitev za trenutno prosojnico. Predmeti iz oblikovanja prosojnice bodo vstavljeni za predmete na trenutni prosojnici.

Nova matrica

Ustvari novo matrico prosojnice. Ta funkcija je na voljo le v pogledu prosojnice.

tip

Za vstop v pogled matrice prosojnice izberite Pogled – Matrica prosojnice. Ta pogled zapustite z menijsko izbiro Pogled – Navadno.


Izbriši matrico

Izbriše trenutno izbrano matrico prosojnice. Ta funkcija je na voljo le v pogledu prosojnice.

Ozadje matrice

S to možnostjo lahko pokažete ali skrijete sliko ozadja, ki je določena v matrici prosojnice.

Predmeti matrice

Ta možnost omogoča prikaz ali skrivanje predmetov, ki so določeni na matrici prosojnice.

Elementi matrice

Prikaže pogovorno okno, kjer lahko omogočite ali onemogočite naslednje elemente z matrice prosojnice:

Pokaži prosojnico

Če je prosojnica skrita, jo ta funkcija naredi znova vidno.

Skrij prosojnico

Če je prosojnica vidna, jo ta funkcija skrije.

Preimenuj prosojnico

Odpre pogovorno okno, kjer lahko določite ime za trenutno prosojnico.

Skoči na nazadnje urejeno prosojnico

Krmari na nazadnje urejeno prosojnico v dokumentu.

Premakni

Vsebuje seznam operacij premikanja, ki jih lahko uporabite s trenutno prosojnico:

Krmari

Vsebuje seznam funkcij, s katerimi lahko krmarite po prosojnicah:

Prosojnica s povzetkom

Ustvari novo prosojnico, ki vsebuje označen seznam iz naslovov prosojnic, ki izbrani prosojnici sledijo. Prosojnica s povzetkom je vstavljena za zadnjo prosojnico.

Razširi prosojnico

Ustvari novo prosojnico iz vsake orisne točke na vrhnji ravni (besedilo eno raven nižje od naslovnega besedila v hierarhiji orisa) izbrane prosojnice. Besedilo orisa postane naslov nove prosojnice. Točke orisa pod vrhnjo ravnijo na izvirni prosojnici se na novi prosojnici premaknejo navzgor za eno raven.

Prehod med prosojnicami

Določa posebni učinek, ki se predvaja, ko med projekcijo prikažete prosojnico.

Podprite nas!