Oblika

Vsebuje ukaze za oblikovanje postavitve in vsebine dokumenta.

Besedilo

Odpre podmeni, kjer lahko izberete ukaze za oblikovanje besedila.

Počisti neposredno oblikovanje

Iz izbora odstrani neposredno oblikovanje in oblikovanje z znakovnimi slogi.

Znak

Spremeni pisavo in oblikovanje pisave za izbrane znake.

Odstavek

Spremeni se oblika trenutnega odstavka, kot npr. zamiki in poravnave.

Označevanje in oštevilčevanje

Trenutnemu odstavku se doda številčenje in označevanje, vi pa lahko urejate obliko številčenja ali oznak.

Položaj in velikost

Izbrani predmet spremeni velikost, se premakne, zavrti ali nagne.

Črta

Nastavijo se možnosti oblikovanja za izbrano črto.

Področje

Za izbrani risani predmet nastavi možnosti polnjenja.

Besedilo

V izbranem risanem predmetu ali predmetu besedila se nastavijo lastnosti postavitve in sidranja besedila.

Oblikovanje prosojnice

Prikaže pogovorno okno Matrice prosojnic na voljo, kjer lahko izberete shematično postavitev za trenutno prosojnico. Predmeti iz oblikovanja prosojnice bodo vstavljeni za predmete na trenutni prosojnici.

Postavitev prosojnice

Odpre podmeni s postavitvami prosojnic.

Interakcija

Določa, kako se vede izbrani predmet, ko kliknete nanj med projekcijo.

Skupina / Združevanje

Skupine povezujejo izbrane predmete, da se lahko premikajo in oblikujejo kot en predmet.

Podprite nas!