Uredi

Ta meni vsebuje ukaze za urejanje vsebine trenutnega dokumenta.

Razveljavi

Razveljavi zadnji ukaz ali zadnji vnos, ki ste ga vtipkali. Za izbor ukaza, ki ga želite razveljaviti, kliknite puščico poleg ikone Razveljavi v vrstici Standardno.

Uveljavi

Razveljavi dejanje zadnjega ukaza Razveljavi. Za izbiro koraka Razveljavi, ki ga želite preklicati, kliknite puščico zraven ikone Uveljavi v orodni vrstici Standardno.

Ponovi

Ponovi zadnji ukaz. Ta ukaz je na voljo v programih Writer in Calc.

Izreži

Odstrani in kopira izbrano v odložišče.

Kopiraj

Kopira izbrano v odložišče.

Prilepi

Vstavi vsebino odložišča na mesto kazalke in zamenja vsa izbrana besedila ali predmete.

Posebno lepljenje

Vstavi vsebino odložišča v trenutno datoteko v obliki, ki jo določite.

Najdi

Vključite/izključite vidnost orodne vrstice Najdi za iskanje besedila ali krmarjenje po besedilu po elementih.

Izberi vse

Izbere celotno vsebino trenutnega dokumenta, okvira ali predmeta besedila.

Najdi in zamenjaj

Najde ali zamenja besedilo ali oblikovanje trenutnega dokumenta.

Podvoji

Izdela eno ali več kopij izbranega predmeta.

Točke

Vklaplja in izklaplja način urejanja točk.

Točke lepljenja

Vklaplja in izklaplja način urejanja točk lepljenja.

Hiperpovezava

Odpre pogovorno okno, ki vam omogoča urejanje hiperpovezav.

Polja

Uredi lastnosti vstavljenega polja.

Izbriši prosojnico

Izbriše trenutno prosojnico ali stran.

Povezave

Omogoča spreminjanje in prekinjanje povezav z zunanjimi datotekami v trenutnem dokumentu. Prav tako lahko posodobite vsebine trenutne datotek z nazadnje shranjeno različico povezane zunanje datoteke. Ta ukaz se ne nanaša na hiperpovezave in ni na voljo, če trenutni dokument ne vsebuje povezav z drugimi datotekami.

Predmet

Omogoča urejanje izbranega predmeta OLE v datoteki, ki ste ga vstavili prek podmenija Vstavi – Predmet OLE.

Podprite nas!