Vrstica Risba

Orodna vrstica Risba vsebuje pogosto uporabljena orodja za urejanje. Kliknite puščico poleg ikone, da se odpre orodna vrstica, ki vsebuje dodatne ukaze.

Vrstico Risba lahko vidite tudi iz dokumenta z besedilom ali preglednice. Nabor vidnih ikon je lahko rahlo drugačen glede na vrsto trenutnega dokumenta.

Izberi

Če želite izbrati predmet na trenutni prosojnici, kliknite orodje Izberi (bela puščica) v vrstici Risba in nato kliknite predmet.

Če želite izbrati več predmetov, nanje klikajte, medtem ko je ves čas pritisnjena dvigalka.

Če želite izbrati predmet, ki je za drugim predmetom, pritisnite in nato kliknite predmet. Za izbor naslednjega predmeta pod njim pritisnite in znova kliknite. Za povrnitev na prej izbrani predmet pritisnite dvigalko + in nato kliknite predmet.

Za dodajanje izbranega predmeta dvokliknite predmet in vnesite besedilo.

Če želite odstraniti izbor, kliknite kamor koli zunaj izbranega predmeta ali pritisnite ubežnico.

Z dvoklikom na orodje ga lahko uporabljate za več opravil. Če prikličete orodje z enim samim klikom, se povrne nazaj na zadnji izbor po končanem opravilu.

Izbor

Omogoči izbor predmetov v trenutnem dokumentu.

Ikona

Izbor

Pravokotnik

Nariše zapolnjen pravokotnik v trenutnem dokumentu. Kliknite, kjer želite postaviti oglišče pravokotnika, in povlecite do želene velikosti. Za risanje kvadrata hkrati pritisnite dvigalko.

Ikona

Pravokotnik

Elipsa

Nariše zapolnjeno elipso tam, kjer povlečete po trenutnem dokumentu. Kliknite, kamor želite postaviti elipso, in povlecite do želene velikosti. Za risanje kroga med vleko pritisnite dvigalko.

Ikona

Elipsa

Besedilo

Nariše polje z besedilom tam, kjer v trenutnem dokumentu kliknete ali povlečete. Kliknite kamor koli v dokumentu in nato vtipkajte ali prilepite besedilo.

Ikona

Besedilo

Krivulja

Ikona Krivulja v vrstici Risba odpre orodno vrstico Črte, s katero lahko trenutni prosojnici dodate črte in like.

Ikona

Krivulja

Konektorji

Ikona

Konektor

Odprite orodno vrstico Konektorji, kjer lahko predmetom na trenutni prosojnici dodate konektorje. Konektor je črta, ki povezuje predmete in ostane pripeta, ko predmete premikate. Če kopirate predmet s konektorjem, se kopira tudi konektor.

Črte in puščice

Odpre orodno vrstico Puščice, s katero lahko vstavite črte in puščice.

3D-predmeti

Odpre orodno vrstico 3D-predmeti. Predmeti so tridimenzionalni, z globino, osvetlitvijo in odsevi. Vsak vstavljeni predmet začetno tvori 3D-prizor. S pritiskom na F3 vstopite v prizor. Za te 3D-predmete lahko odprete pogovorno okno 3D-učinki, kjer uredite lastnosti.

Ikona

3D-predmeti

Osnovni liki

Odpre orodno vrstico za osnovne like, s katero lahko vstavite grafike v vaš dokument.

Ikona Osnovni liki

Osnovni liki

Simbolični liki

Odprite orodno vrstico Simbolični liki, s pomočjo katere lahko vstavite grafiko v vaš dokument.

Ikona Simbolični liki

Simbolični liki

Votle puščice

Odprite orodno vrstico Votle puščice, s pomočjo katere vstavite grafike v vaš dokument.

Ikona Votle puščice

Votle puščice

Diagram poteka

Odpre orodno vrstico Diagram poteka, s katero lahko v svoj dokument vnesete grafične elemente.

Ikona Diagrami poteka

Diagrami poteka

Oblački

Odprite orodno vrstico Oblački, s pomočjo katere lahko vstavite grafiko v vaš dokument.

Ikona Oblački

Oblački

Zvezde in pasice

Odpre orodno vrstico Zvezde in pasice, s katero lahko v svoj dokument vstavite različne grafične elemente.

Ikona Zvezde

Zvezde

Točke

Omogoča urejanje točk risbe.

Točke lepljenja

Omogoča urejanje točk lepljenja risbe.

Stavec

Ikona odpre pogovorno okno Stavec, s pomočjo katerega lahko v svoj dokument vstavite grafično poudarjeno besedilo, česar z običajnim oblikovanjem pisav ni mogoče doseči.

V vrstici Stavec kliknite

Ikona Stavec

Stavec – galerija

Iz datoteke

Odpre pogovorno okno za izbor datotek, da vstavite sliko v trenutni dokument.

Ikona Slika

Slika

Vstavi

Ikona

Vstavi

Zasukaj

S tem orodjem zasukate predmet.

Ikona Zasukaj

Zasukaj

Poravnava

Spremeni poravnavo izbranih predmetov.

Ikona

Poravnava

Razporedi

Spremeni položaj izbranega predmeta v vrstnem redu razporeditve.

Ikona

Razporedi

Izrivanje vključeno/izključeno

Vklopi ali izklopi učinke 3D za izbrane predmete.

Podokno Animacija

Izbranim predmetom dodeli učinke.

Ikona

Animacija po meri

Interakcija

Določa, kako se vede izbrani predmet, ko kliknete nanj med projekcijo.

Ikona Interakcija

Interakcija

Podprite nas!