Vrstica Risba

Orodna vrstica Risba vsebuje pogosto uporabljena orodja za urejanje. Kliknite puščico poleg ikone, da se odpre orodna vrstica, ki vsebuje dodatne ukaze.

Vrstico Risba lahko vidite tudi iz dokumenta z besedilom ali preglednice. Nabor vidnih ikon je lahko rahlo drugačen glede na vrsto trenutnega dokumenta.

Izberi

Če želite izbrati predmet na trenutni prosojnici, kliknite orodje Izberi (bela puščica) v vrstici Risba in nato kliknite predmet.

Če želite izbrati več predmetov, nanje klikajte, medtem ko je ves čas pritisnjena dvigalka.

Če želite izbrati predmet, ki je za drugim predmetom, pritisnite in nato kliknite predmet. Za izbor naslednjega predmeta pod njim pritisnite in znova kliknite. Za povrnitev na prej izbrani predmet pritisnite dvigalko + in nato kliknite predmet.

Za dodajanje izbranega predmeta dvokliknite predmet in vnesite besedilo.

Če želite odstraniti izbor, kliknite kamor koli zunaj izbranega predmeta ali pritisnite ubežnico.

Z dvoklikom na orodje ga lahko uporabljate za več opravil. Če prikličete orodje z enim samim klikom, se povrne nazaj na zadnji izbor po končanem opravilu.

Izbor

Omogoči izbor predmetov v trenutnem dokumentu.

Ikona

Izbor

Barva črte

Določa barvo črte izbranega predmeta.

Ikona Barva črte

Barva črte

Barva polnila

Določa barvo področja izbranega predmeta.

Ikona Področje

Področje

Črta

V trenutnem dokumentu nariše ravno črto, kjer povlečete. Če želite črto poravnati na 45 stopinj, med vleko držite pritisnjeno dvigalko.

Ikona Črta

Črta

Pravokotnik

Nariše zapolnjen pravokotnik v trenutnem dokumentu. Kliknite, kjer želite postaviti oglišče pravokotnika, in povlecite do želene velikosti. Za risanje kvadrata hkrati pritisnite dvigalko.

Ikona Pravokotnik

Pravokotnik

Elipsa

Nariše zapolnjeno elipso tam, kjer povlečete po trenutnem dokumentu. Kliknite, kamor želite postaviti elipso, in povlecite do želene velikosti. Za risanje kroga med vleko pritisnite dvigalko.

Ikona Elipsa

Elipsa

Puščice

Odprite orodno vrstico Puščice, kjer lahko trenutni prosojnici ali strani dodate ravne črte, črte s puščicami in kotirne črte.

Krivulja

Ikona Krivulja v vrstici Risba odpre orodno vrstico Črte, s katero lahko trenutni prosojnici dodate črte in like.

Ikona Krivulja

Krivulja

Konektorji

Ikona Konektor

Konektor

Odprite orodno vrstico Konektorji, kjer lahko predmetom na trenutni prosojnici dodate konektorje. Konektor je črta, ki povezuje predmete in ostane pripeta, ko predmete premikate. Če kopirate predmet s konektorjem, se kopira tudi konektor.

Osnovni liki

Odpre orodno vrstico za osnovne like, s katero lahko vstavite grafike v vaš dokument.

Ikona Osnovni liki

Osnovni liki

Simbolični liki

Odprite orodno vrstico Simbolični liki, s pomočjo katere lahko vstavite grafiko v vaš dokument.

Ikona Simbolični liki

Simbolični liki

Votle puščice

Odprite orodno vrstico Votle puščice, s pomočjo katere vstavite grafike v vaš dokument.

Ikona Votle puščice

Votle puščice

Diagram poteka

Odpre orodno vrstico Diagram poteka, s katero lahko v svoj dokument vnesete grafične elemente.

Ikona Diagrami poteka

Diagrami poteka

Oblački

Odprite orodno vrstico Oblački, s pomočjo katere lahko vstavite grafiko v vaš dokument.

Ikona Oblački

Oblački

Zvezde in pasice

Odpre orodno vrstico Zvezde in pasice, s katero lahko v svoj dokument vstavite različne grafične elemente.

Ikona Zvezde

Zvezde

3D-predmeti

Odpre orodno vrstico 3D-predmeti. Predmeti so tridimenzionalni, z globino, osvetlitvijo in odsevi. Vsak vstavljeni predmet začetno tvori 3D-prizor. S pritiskom na F3 vstopite v prizor. Za te 3D-predmete lahko odprete pogovorno okno 3D-učinki, kjer uredite lastnosti.

Ikona 3D-predmeti

3D-predmeti

Zasukaj

S tem orodjem zasukate predmet.

Ikona Zasukaj

Zasukaj

Poravnava

Spremeni poravnavo izbranih predmetov.

Ikona Poravnava

Poravnava

Razporedi

Spremeni položaj izbranega predmeta v vrstnem redu razporeditve.

Ikona Razporedi

Razporedi

Porazdeli izbor

Tri ali več izbranih predmetov enakomerno porazdeli vzdolž navpične ali vodoravne osi. Enakomerno lahko porazdelite tudi razmike med predmeti.

Ikona Porazdeli

Porazdeli

Senca

Izbranemu predmetu doda senco. Če predmet že ima senco, bo senca odstranjena. Če to ikono kliknete, ko ni izbran noben predmet, se senca doda naslednjemu predmetu, ki ga narišete.

Ikona Dodaj senco

Senca

Obreži

Obreže ali prilagodi izbrano grafiko. Grafiko lahko tudi povrnete v prvotno velikost.

Ikona Obreži

Obreži

Slikovni filter

Ta ikona v vrstici Slika odpre vrstico Slikovni filter, od koder lahko na izbrani sliki uporabite različne filtre.

Ikona Filter

Filter

Uredi točke

Spreminjate lahko obliko izbranih risanih predmetov.

Ikona Vključi/izključi urejevalni način točke

Vključi/izključi urejevalni način točke

Točke lepljenja

Omogoča urejanje točk lepljenja risbe.

Ikona Uredi točke lepljenja

Uredi točke lepljenja

Izrivanje vključeno/izključeno

Za izbrane predmete vključi ali izključi učinke 3D.

Ikona Izrivanje vključeno/izključeno

Izrivanje vključeno/izključeno

Podprite nas!