Ravnila

Kot pripomoček pri ustvarjanju prosojnic lahko uporabite navpično in vodoravno ravnilo na levem in zgornjem robu delovne površine LibreOffice Impress. Odseka ravnila, ki pokrivata površino prosojnice, sta bela.

Ikona namiga

Ko izberete predmet, se njegove dimenzije prikažejo na ravnilu kot dvojne sive črte. Če želite natančno spremeniti velikost predmeta, povlecite eno od dvojnih črt na nov položaj na ravnilu.


Ko izberete dokument z besedilom na prosojnici, se na vodoravnem merilu prikažejo zamiki in tabulatorji. Za spreminjanje nastavitev zamika ali tabulatorja za predmet z besedilom povlecite označeni zamik ali tabulatorsko oznako na nov položaj na ravnilu.

Iz ravnila lahko povlečete tudi črto za pripenjanje, ki pomaga poravnati predmete na prosojnici. Za vstavljanje črte za pripenjanje z ravnilom povlecite rob ravnila na prosojnico.

Za prikaz ali skrivanje ravnil izberite Pogled – Ravnila.

Če želite določiti merske enote ravnila, kliknite z desno tipko miške ravnilo in nato izberite novo enoto s seznama.

Če želite spremeniti izhodiščno točko (0) ravnil, povlecite presek dveh ravnil iz levega zgornjega kota na delovno površino. Pojavita se navpično in vodoravno vodilo. Nadaljujte z vlečenjem, dokler se navpično in vodoravno vodilo ne nahajata na točki, kjer želite novo izvorno točko, nato ju spustite. Če želite ponastaviti izhodišče ravnil na privzete vrednosti, dvokliknite presečišče.

Za spremembo roba prosojnice povlecite rob belega območja nad ravnili.

Podprite nas!