Vrstica Črte in polnila

Vrstica Črte in polnila vsebuje ukaze in možnosti, ki jih lahko uporabite v trenutnem pogledu.

note

Če na delovni površini ni izbranega predmeta, ko v vrstici Črta in polnilo nastavite atribute lika, kot so debelina črte, barva črte, slog črte, vrsta polnila področja in slog polnila območja, se nastavitve črte in polnila uporabijo za nove like kot neposredno oblikovanje, ki preglasi atribute privzetega sloga risanja likov. Če želite ponastaviti atribute vrstice Črta in polnilo na tiste iz Privzetega sloga risanja, prekličite izbor katerega koli predmeta na delovni površini in dvokliknite vnos Privzeti slog risanja v podoknu Slogi v stranski vrstici. Naslednji narisani predmet bo uporabljal Privzeti slog risanja.


Položaj in velikost

Izbrani predmet spremeni velikost, se premakne, zavrti ali nagne.

Ikona Položaj in velikost

Položaj in velikost

Poravnaj predmete

Poravna izbrane predmeti enega glede na drugega.

Pomakni v ospredje

Izbrani predmet se prestavi na vrh zaporedja kopičenja in je tako pred ostalimi predmeti.

Ikona Pomakni v ospredje

Pomakni v ospredje

Postavi naprej

Izbrani predmet se prestavi za eno stopnjo navzgor in je tako bližje vrhu kopice.

Ikona Postavi naprej

Postavi naprej

Pošlji nazaj

Izbrani predmet se prestavi za eno stopnjo navzdol in je tako bližje dnu kopice.

Ikona Pošlji nazaj

Pošlji nazaj

Pomakni v ozadje

Izbrani predmet se prestavi na dno zaporedja kopičenja in je tako za ostalimi predmeti.

Ikona Pomakni v ozadje

Pomakni v ozadje

Pred predmet

Spremeni vrstni red razporejenosti s premikanjem izbranega predmeta pred predmet, ki ste ga določili. Zaslonski položaj izbranega predmeta se ne spremeni.

Za predmet

Spremeni vrstni red razporejenosti s premikanjem izbranega predmeta za predmet, ki ste ga določili. Zaslonski položaj izbranega predmeta se ne spremeni.

Slog črte

Izberite slog črte, ki ga želite uporabljati.

Ikona Slog črte

Slog črte

Debelina črte

Izberite debelino črte. Dodate lahko tudi mersko enoto. Ničelna debelina pomeni tanko črto debeline ene slikovne točke izhodnega medija.

Ikona Debelina črte

Debelina črte

Barva črte

Izberite barvo črte.

Ikona Barva črte

Barva črte

Slog območja / Polnilo

Izberite vrsto polnila, ki ga želite uveljaviti za izbrani risani predmet.

Ikona Slog območja / Polnilo

Slog območja / Polnilo

Senca

Izbranemu predmetu doda senco. Če predmet že ima senco, bo senca odstranjena. Če to ikono kliknete, ko ni izbran noben predmet, se senca doda naslednjemu predmetu, ki ga narišete.

Ikona Dodaj senco

Senca

Slog puščice

Odpre orodno vrstico Puščice. Uporabite prikazane simbole za določitev sloga za konec izbrane črte.

Ikona Konci črt

Slog puščice

Obrni navpično

Izbrani predmet oziroma predmeti se obrnejo navpično od zgoraj navzdol.

Obrni vodoravno

Izbrani predmet oziroma predmeti se obrnejo vodoravno od leve proti desni.

Preoblikovanje

Spremeni obliko, orientacijo ali polnilo izbranih predmetov.

Tukaj določite, ali želite prikazati ali skriti okno Slogi, kjer lahko dodeljujete in organizirate sloge.

Ikona Slogi

Slogi

Prikaži mrežo

Omogoči ali onemogoči mrežo.

Pripni na mrežo

Določa, ali bo premikanje okvirov, risanih predmetov in kontrolnikov dovoljeno le med točkami na mreži. Če želite spremeniti stanje te funkcije le za trenutno dejanje, med vlečenjem predmeta držite pritisnjeno .

Vodila med premikanjem

Določa, ali naj bodo med premikanjem predmeta prikazana vodila.

Podprite nas!