Vrstica Črte in polnila

Vrstica Črte in polnila vsebuje ukaze in možnosti, ki jih lahko uporabite v trenutnem pogledu.

Tukaj določite, ali želite prikazati ali skriti okno Slogi, kjer lahko dodeljujete in organizirate sloge.

Ikona Slogi

Slogi

Črta

Nastavi možnosti oblikovanja za izbrano črto.

Ikona Črta

Črta

Slog puščice

Odpre orodno vrstico Puščice. Uporabite prikazane simbole za določitev sloga za konec izbrane črte.

Ikona Konci črt

Slog puščice

Slog črte

Izberite slog črte, ki ga želite uporabljati.

Ikona

Slog črte

Širina črte

Izberite širino črte. Dodate lahko tudi mersko enoto. Ničelna širina pomeni tanko črto širine ene slikovne točke izhodnega medija.

Ikona

Širina črte

Barva črte

Izberite barvo črte.

Ikona

Barva črte

Področje

Za izbrani risani predmet nastavi možnosti polnjenja.

Ikona Področje

Področje

Slog območja / Polnilo

Izberite vrsto polnila, ki ga želite uveljaviti za izbrani risani predmet.

Ikona

Slog območja / Polnilo

Senca

Izbranemu predmetu doda senco. Če predmet že ima senco, bo senca odstranjena. Če to ikono kliknete, ko ni izbran noben predmet, se senca doda naslednjemu predmetu, ki ga narišete.

Ikona Dodaj senco

Senca

Podprite nas!