Spremeni

Vsebuje ukaze za spreminjanje predmetov v dokumentu.

Zasukaj

Zasuka izbrane predmete.

Obrni

Izbrani predmeti se obrnejo vodoravno ali navpično.

Pretvori

Možnosti za pretvorbo izbranega predmeta.

Razporedi

Spremeni položaj izbranega predmeta v vrstnem redu razporeditve.

Poravnaj predmete

Poravna izbrane predmeti enega glede na drugega.

Porazdeli izbor

Tri ali več izbranih predmetov enakomerno porazdeli vzdolž navpične ali vodoravne osi. Enakomerno lahko porazdelite tudi razmike med predmeti.

Poimenuj predmet

Izbranemu predmetu dodeli ime, da ga lahko hitro najdete s Krmarjem.

Združi

Izbrane predmete razvršča v skupine, da se lahko premikajo in oblikujejo kot en predmet.

Razdruži

Izbrano skupino razdruži na posamezne predmete.

Vstopi v skupino

Izbrana skupina se odpre, da lahko dodate posamezne predmete. Če je v izbrani skupini ugnezdena skupina, morate ta ukaz ponoviti pri podskupinah.

Izhod iz skupine

Zapustite skupino, tako da ne morete več urejati posameznih predmetov v njen.

Sestavi

Sestavi dva ali več izbranih predmetov v enega samega. Za razliko od združevanja v skupino prevzame združeni predmet lastnosti najbolj spodnjega predmeta glede na plasti. Lahko tudi razdružite združene predmete, vendar se izvirne lastnosti predmeta izgubijo.

Razdruži

Razdeli združen predmet na posamezne predmete. Izhodni predmeti imajo enake lastnosti črt in polnila kot združeni predmet.

Liki

Ustvari obliko (lik) iz dveh ali več izbranih predmetov.

Poveži

Ustvari novo črto ali krivuljo Bézier s povezovanjem dveh ali več črt, krivulj Bézier ali drugih predmetov s črtami. Sklenjeni predmeti, ki so zapolnjeni, se pretvorijo v črte in izgubijo lastnosti polnila.

Prelomi

Prelomi povezave z ukazom Poveži povezanih črt.

Podprite nas!