Vstavi

Ta meni vsebuje ukaze, namenjene vstavljanju novih elementov v dokument, npr. slik, predmetov, posebnih znakov in drugih datotek.

Slika

Odpre pogovorno okno za izbor datotek, da vstavite sliko v trenutni dokument.

Zvok/video

V dokument vstavi zvočno ali filmsko datoteko.

Grafikon

Vstavi grafikon.

Tabela

Vstavi novo tabelo na trenutno prosojnico ali stran.

Medijska datoteka

Podmeni predstavi razne vire, iz katerih lahko vstavite sliko, zvočni posnetek ali videoposnetek.

Predmet OLE

Vstavi vdelani ali povezani predmet v dokument, vključno s formulami, QR-kodami in predmeti OLE.

Lik

Ta podmeni vsebuje pogoste like, kot so črta, krog, trikotnik in kvadrat, ter simbolne like, kot so smeški, srce in roža, ki jih je možno vstaviti v dokument.

Točka/črta za pripenjanje

Vstavi točko ali črto pripenjanja (znano tudi kot vodilo), ki jo lahko uporabite za hitro poravnavo predmetov. Točke in črte pripenjanja se ne natisnejo.

Polje z besedilom

Nariše okvir z besedilom z vodoravno usmerjenostjo besedila, kjer povlečete v trenutnem dokumentu. Povlecite okvir z besedilom v želeni velikosti kjer koli v dokumentu, nato vnesite ali prilepite besedilo. Za vrtenje besedila zavrtite polje z besedilom.

Komentar

Vstavi komentar okoli izbranega besedila, prosojnice predstavitve, strani risbe ali na trenutnem položaju kazalke v preglednici.

Plavajoči okvir

V trenutni dokument vstavi plavajoči okvir. Plavajoče okvire v dokumentih HTML uporabljamo za prikazovanje vsebine druge datoteke.

Stavec

Ikona odpre pogovorno okno Stavec, s pomočjo katerega lahko v svoj dokument vstavite grafično poudarjeno besedilo, česar z običajnim oblikovanjem pisav ni mogoče doseči.

Hiperpovezava

Odpre pogovorno okno, ki vam omogoča urejanje hiperpovezav.

Poseben znak

Omogoča uporabniku vstavljanje posebnih znakov iz nabora simbolov v nameščenih pisavah.

Oblikovalna oznaka

Odpre podmeni, prek katerega lahko vstavite posebne oblikovalne oznake, kot so nedeljivi presledek, delilni vezaj in presledek ničte širine.

Številka prosojnice

Doda številko prosojnice ali strani.

Polja

Naniza pogosto uporabljena polja, ki jih lahko vstavite v prosojnico.

Glava in noga

Doda ali spremeni besedilo v ogradah na vrhu ali dnu prosojnic in matric prosojnic.

Kontrolnik obrazca

Ta podmeni vsebuje kontrolnike obrazcev, kot so besedilno polje oz. polje z besedilom, potrditveno polje, izbirni gumb in seznamsko polje, ki jih je možno vstaviti v dokument.

Podprite nas!