Vključevanje preglednic v prosojnice

Na prosojnice (Impress) ali strani (Draw) lahko vstavite celice preglednice na različne načine:

 1. Vstavite domorodno tabelo – v celice vnesete podatke in uporabite prekrasno oblikovanje z odsekom Oblikovanje tabele na podoknu Opravila.

 2. Novo tabelo vstavite kot predmet OLE ali vstavite obstoječo datoteko kot predmet OLE – določite lahko povezavo do datoteke, ki bo v živo povezana z nazadnje shranjenimi podatki v datoteki preglednice.

Vstavljanje naravne tabele

 1. Pojdite na prosojnico (Impress) ali stran (Draw), na katero želite vstaviti tabelo.

 2. Izberite Vstavi – Tabela ali uporabite ikono Tabela na standardni vrstici, da vstavite tabelo.

 3. Dvokliknite tabelo in vstopite ali prilepite podatke v celice.

 4. Izberite vsebino celice in z desno tipko miške kliknite, da se odpre kontekstni meni. Izberite ustrezne ukaze za spremembo vsebine celice, kot sta velikost pisave in razmik med vrsticami.

 5. Z desno tipko miške kliknite obrobo tabele, odpre se kontekstni meni tabele. Prek njega lahko med drugim vnesete ime in opis tabele ali pa enakomerno porazdelite vrstice ali stolpce.

 6. Izberite nekaj celic in z desno tipko miške kliknite, odpre se konteksni meni, kjer lahko med drugim vstavite ali izbrišete vrstice oz. stolpce.

  Če želite izbrati pravokotno območje celic, s kazalcem pokažite na celico v enem kotu pravokotnika, pritisnite gumb miške in povlecite miško do nasprotnega kota pravokotnika, nato spustite gumb miške.

  Če želite izbrati eno celico, s kazalcem pokažite na celico, pritisnite gumb miške in povlecite miško do naslednje celice in nazaj, nato spustite gumb miške.

Vstavljanje nove preglednice kot predmeta OLE

Prosojnici lahko dodate prazno preglednico LibreOffice kot predmet OLE.

 1. Pojdite na prosojnico, kjer želite vstaviti preglednico.

 2. Izberite Vstavi – Predmet OLE – Predmet OLE. Kliknite Ustvari novo in izberite preglednico LibreOffice. Kliknite V redu. Kliknite v preglednico, če želite vnesti podatke.

 3. Kliknite zunaj preglednice, da si ogledate prosojnico.

Za spremembo velikosti preglednice brez spreminjanja velikosti celic dvokliknite preglednico, nato povlecite kotno ročico. Za spremembo velikosti celic preglednice kliknite preglednico, nato povlecite kotno ročico.

Vstavljanje preglednice iz datoteke

Ko v prosojnico vstavite obstoječo preglednico, se spremembe izvorne datoteke preglednice ne posodobijo na prosojnici. Vendar pa lahko spreminjate samo preglednico na prosojnici.

 1. Pojdite na prosojnico, kjer želite vstaviti preglednico.

 2. Izberite Vstavi – Predmet OLE – Predmet OLE.

 3. Izberite Ustvari iz datoteke in kliknite Išči.

 4. Poiščite datoteko, ki jo želite vstaviti, nato kliknite V redu.

  Omogočite polje Poveži z datoteko, če želite vstaviti datoteko kot živo povezavo.

note

Na prosojnico je vstavljena cela preglednica. Če želite spremeniti prikazani list, dvakrat kliknite preglednico, nato izberite drug list.


Podprite nas!