Navodila za uporabo LibreOffice Impress

Na strani splošne pomoči za LibreOffice najdete napotke za delo, ki so uporabni v vseh modulih, kot npr. za delo z okni in meniji, prilagajanje LibreOffice, vire podatkov, galerijo itn.

Če potrebujete pomoč za drug modul, preklopite na pomoč zanj v kombiniranem polju v območju za krmarjenje.

Ogled in tiskanje predstavitve

Izvajanje projekcije

Spreminjanje vrstnega reda prosojnic

Animacija prehodov med prosojnicami

Spreminjanje polnila ozadja

Ustvarjanje projekcije po meri

Povečevanje/pomanjševanje z numerično tipkovnico

Vadba časovne usklajenosti menjave prosojnic

Hitrejše tiskanje z okleščenimi podatki

Animirani predmeti in 3D-predmeti

Animacija predmetov na prosojnicah predstavitve

Ustvarjanje animiranih slik GIF

Izvoz animacij v zapisu GIF

Izbiranje spodaj ležečih predmetov

Pretvorbe 2D-predmetov v krivulje, mnogokotnike in 3D-predmete

Uvažanje in izvažanje

Uvoz strani HTML v predstavitve

Shranjevanje predstavitve v obliki HTML

Nalaganje palet barv, prelivov in šrafiranj

Nalaganje slogov črt in puščic

Tiskanje predstavitev

Tiskanje prosojnice, da ustreza velikosti lista

Odpiranje dokumentov v drugih oblikah zapisa

Shranjevanje dokumentov v drugih oblikah zapisa

Razno

Uporaba tipk za bližnjice v LibreOffice Impress

Združevanje predmetov

Vstavljanje, urejanje in shranjevanje bitnih slik

Kopiranje atributov s preslikovalnikom oblik

Razveljavitev neposrednega oblikovanja za dokument

Spreminjanje polnila ozadja

Dodajanje glave ali noge vsem prosojnicam

Stavec za grafično oblikovanje besedila

Povečevanje/pomanjševanje z numerično tipkovnico

Risanje krivulj

Urejanje krivulj

Kako uporabljamo točke lepljenja

Vstavi prosojnico iz datoteke

Vključevanje preglednic v prosojnice

Pretvorba črk in znakov v risalne predmete

Pretvorba bitnih slik v vektorske

Uporaba slogov črte s pomočjo orodne vrstice

Določitev sloga puščic

Določitev sloga črte

Podprite nas!